• Zveřejněno: 28.02.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Potravinářská komora ČR na své nedávné tiskové konferenci zveřejnila tiskovou zprávu o tom, jaké jsou dopady Green Dealu neboli Zelené dohody pro Evropu na zemědělsko-potravinářský komplex v rámci Evropské unie. Zároveň seznámila novináře s konkrétními dopady tzv. taxonomie, to je procesu postupného zavádění Green Dealu do praxe. Současně také zveřejnila „Společný dopis zástupců zemědělsko-potravinářského sektoru a chemického průmyslu k taxonomii“, který byl adresován ministru životního prostředí, ministru zemědělství a ministru financí.

Ve své tiskové zprávě Potravinářská komora ČR konkrétně uvádí, že již několik let varuje všechny zúčastněné strany, zemědělské ministry, celou vládu i další zástupce státní správy před možnými dopady Zelené dohody pro Evropu. Konstatuje, že „Green Deal“ a jeho dopady změní nevratně Evropu a nebude cesty zpět nebo jen za cenu extrémních výdajů. Bude stále obtížnější produkovat základní potraviny, chovat zvířata či pěstovat suroviny, na které jsme zvyklí. Vše budeme dovážet za vysoké ceny ze třetích zemí a bezpečnost a kvalita potravin významně poklesne.

Zároveň si v textu tiskové zprávy položila řečnickou otázku: Proč v Česku významně rostou ceny potravin, když celosvětový trend kráčí opačným směrem a potraviny již 10 měsíců v řadě zlevňují?

Načež k tomu dále dodává, že zemědělské a potravinářské podniky se stále potýkají zejména s vysokými cenami energií, hnojiv nebo pohonných hmot. Ne všechny podniky promítly růst nákladů do cen, navíc obchodní řetězce zároveň tlačí na snížení cen minimálně o 5 %.

„Vítáme aktivitu ÚOHS na poli zjišťovaní cen a přirážek u vybraných výrobků,“ řekla prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. „Nechceme ale žádné regulace, ani zastropování cen nebo obchodních marží, jak ukazují negativní zkušenosti z Maďarska“, doplnila svůj výklad Dana Večeřová. „Nesmíme ale zapomínat především na příčiny dramatického růstu cen potravin, a to jsou ceny všech vstupů – energií, obalů, plateb za odpady apod. tyto náklady se v současné době rozhodně nesnižují, tudíž očekávat významný pokles cen potravin není na místě,“ dodala Dana Večeřová.

Podle Potravinářské komory ČR u vývoje cen vepřového, hovězího masa a masných výrobků se ukazuje několik zásadních příčin, které mají podstatný vliv na změny v cenách konečných výrobků. „Ceny vepřového masa v únoru 2023 dosáhly na německé burze svého historického maxima“, řekl ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Radek Slanec. Hlavním ukazatelem je procentuální podíl jednotlivých vstupů na finální cenu masných výrobků. Do budoucna bude vliv Zelené dohody pro Evropu na produkci masa a masných výrobků v EU rozhodující.

„Základem celé práce na Evropské zelené dohodě je zevrubná znalost dané problematiky a pochopení možných dopadů zavádění konkrétních cílů nejen odděleně, ale rovněž s ohledem na jejich kombinovaný dopad. V opačném případě není možné vyloučit ohrožení české zemědělsko-potravinářské produkce, soběstačnosti, další růst cen potravin, ani možné negativní dopady na zdraví obyvatelstva“ řekla k tomu Adéla Paďourková, zástupkyně Potravinářské komory ČR v Bruselu.

Potravinářská komora ČR proto apeluje na odmítnutí současného návrhu technických kritérii pro taxonomii v oblasti zemědělství a potravinářství a vytvoření prostoru pro jejich přepracování v souladu se současným vědeckým poznáním a s využitím zkušeností odborníků na zemědělskou produkci a zpracování potravin.

Jako součást tiskové zprávy Potravinářské komory ČR zařazujeme „Společný dopis zástupců zemědělsko-potravinářského sektoru a chemického průmyslu k taxonomii“, který je adresován ministru životního prostředí, ministru zemědělství a ministru financí – viz příloha.

Přílohy:
  • Zdroj: Potravinářská komora ČR