• Zveřejněno: 26.11.2018

Katolická církev loni vydělala svým vlastním hospodařením 498 milionů korun. Naopak na své hlavní činnosti, péčio duchovno, prodělala 486 milionů korun. Aktuálně nejvíc církev trápí sucho a kůrovec v lesích a vznášející se hrozba zdanění církevních finančních restitucí. Čísla tento týden uvedli zástupci České biskupské konference, řídícího orgánu osmi římskokatolických diecézí v Česku

Církev je zatím stále závislá na příjmech od státu. Ten jí letos pošle 2,5 miliardy korun. Menší část představuje příspěvek na platy duchovních, větší pak finanční náhrada za nevrácený majetek. Další zhruba dvě miliardy příjmů si církev obstará sama. Skoro tři čtvrtě miliardy (725 milionů korun) vybere na darech a sbírkách, další peníze pak generuje na hospodaření s majetkem, který má. Tedy hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, z pronájmů polí a budov, z ubytovací činnosti a také z investování do fondů. 

„Pronajímají se třeba kostely telekomunikačním operátorům,“ poznamenává Karel Matyska, ekonomickýporadce ČBK, který dával informaceo hospodaření katolické církve dohromady. Další příjmy jsou dotační. Od ministerstva školství na financování 101 církevních školských zařízení, dotace na opravu památek, dále zemědělské dotace, dotace do lesů či dotace na poskytování sociálních služeb.

 

  • Zdroj: idnes.cz