• Zveřejněno: 16.05.2020
  • Autor: Ing. Naděžda Pikierská, CSc.

Je polovina května a většina z nás, i přes současnou epidemiologickou situaci, vyhlíží léto a s ním spojenou dovolenou se sluníčkem, v přírodě, případně v mořských vlnách. Nejinak je tomu u dětí a jejich rodičů, kteří jim chtějí v prázdninových týdnech, po nucené izolaci, dopřát pobyt v přírodě a s kamarády.

Dlouho nebylo jisté, zda pobyt dětí na tradičních letních táborech bude vůbec možný, ale stav koronavirové epidemie se v České republice vyvíjí natolik příznivě, že hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová mohla v těchto dnech potvrdit možnost pořádání letních táborů pro děti, ovšem za dodržení určitých podmínek.

To byla dobrá zpráva jak pro pořadatele táborů, tak pro rodiče, kteří tak budou mít po starosti jak se aspoň po část prázdnin o své děti postarat a zajistit jim program, ale zejména pro samotné děti, kterým v poslední době volnost a kontakt s kamarády moc chyběl.

Přivítal to také náš odborový svaz, tedy Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy -  Asociace svobodných odborů České republiky, který patří k tradičním organizátorům dětské letní rekreace, a to v nemalém počtu míst po celé republice.

S čím ale musí organizátoři táborů počítat a co je nezbytné zabezpečit!

První důležitou informací je termín, od kterého je možné tábory dětem otevřít, Kompetentní orgány rozhodly, že vyhovujícím datem je 27. červen, protože v mnohých školách bude končit výuka 26, června.

A za jakých podmínek?

Alfou a omegou možnosti otevřít tábor a dát ho k dispozici dětem, jsou hygienická pravidla. K nim patří zejména důkladné mytí rukou, pravidelný úklid a větrání, dostatek dezinfekčních prostředků.  Roušky bude možné používat pouze při pohybu mimo areál tábora a volnou přírodou. Dosud doporučované rozestupy v běžném životě by mělo u dětí na táboře zajistit jejich rozdělení do menších skupin tak, aby nepřišly do úzkého kontaktu. Hodně bude záležet na dospělých, kteří budou mít děti na starosti, aby pravidla táborového života dětí dokázali upravit nejen podle platných vládních opatření, ale také podle aktuální situace.

Přísná pravidla musí platit pro personál zabezpečující chod tábora. Jedná se zejména o kuchyň, kde by mělo být samozřejmostí nošení roušek, rukavic, pracovních plášťů a důkladná hygiena rukou. K důležitým prostorám po hygienické stránce budou pochopitelně patřit shromažďovací objekty, toalety, umývárny, jídelny, ubytovací prostory a všechna další provozní místa.

A jaká za současných podmínek může být kapacita tábora?

Rozhodující by měl být způsob ubytování. Budou-li děti ubytovány v chatkách, pak je stanoven limit počtu dětí na táboře 300 osob. A podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je výhledově možné tento limit navýšit na 500 osob. Jiná situace je však u ubytování ve stanech. Pro stanové tábory je stanoven nižší limit, a to 100 osob.

A v neposlední řadě by měla být povinnost rodičů, pokud chtějí své dítě umístit do tábora, aby ho vybavili tradičním potvrzením od lékaře, že je jejich potomek k pobytu v táboře způsobilý, a kromě toho doložit i čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Na závěr doporučení –  seznámit se s podrobnými  informacemi k provozu táborů na stránkách ministerstva zdravotnictví.