• Zveřejněno: 10.05.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Za účasti místopředsedkyně vlády ČR a ministryně financí Aleny Schillerové a ministra zemědělství Miroslava Tomana se v neděli 12. května v areálu Veletrhů Brno, u příležitosti zahájení komplexu veletrhů Animal Tech, Národní výstavy hospodářských zvířat a Národní výstavy myslivosti, uskuteční XXVII. sněm Agrární komory (AK) ČR.

Na jeho programu je vystoupení prezidenta AK ČR Zdeňka Jandejska a viceprezidentů AK ČR Josefa Kubiše a Bohumila Belady, kteří nastíní další činnost Agrární komory ČR ve smyslu možností dalšího rozvoje sektoru směřující k posílení konkurenceschopnosti a životaschopnosti zemědělství, zpracovatelského průmyslu a dalších oborů ve vazbě na úspěšný rozvoj venkova a krajiny.

Důležitou otázkou, o níž se bude během jednání sněmu hovořit a diskutovat, bude především obhajoba zájmů českých zemědělců a potravinářů v souvislosti s právě probíhající diskusí o Společné zemědělské politice EU po roce 2020. K základním tématům, o nichž se mezi českými zemědělci dnes velice živě diskutuje, patří to, jak bude nastavena Společná zemědělská politika EU neboli zda se čeští zemědělci mají připravit na zastropování přímých plateb, případně na redistributivní platbu? Ptají se také, jestli mají očekávat nějaké přechodné období? Zejména je zajímá, jaký strategický plán připravuje ministerstvo zemědělství pro další období.

O těchto věcech chce být naše zemědělská veřejnost co nejlépe a nejpodrobněji informována, zejména o tom, jak se v rámci tvorby Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 daří ministerstvu zemědělství, ale i nevládním zemědělským organizacím, jako je Agrární komora ČR a její nedílná součást – Zemědělský svaz ČR – daří v Bruselu obhajovat zájmy českých zemědělců a potravinářů, a to z hlediska jejich dalšího působení v rámci společného trhu EU.