• Zveřejněno: 27.10.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Cena brambor v obchodech i přímo u farmářů brzo stoupne hlavně kvůli růstu cen energií. Na pokrytí tuzemské poptávky bude potřeba dovézt zhruba 150.000 tun brambor ze zahraničí a dalších 100.000 tun v různých výrobcích z brambor. Na tiskové konferenci, kterou pořádala Agrární komora ČR a její dvě členské organizace, tj. Zelinářská unie Čech a Moravy a Český bramborářský svaz, to prohlásil předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček. Uvedl, že, podle posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), činí letošní úroda zhruba 614.000 tun, což je o 8,6 procenta méně než loni. Svaz však odhaduje, že letošní úroda bude nižší o deset až 20 procent.

V této souvislosti Josef Králíček poznamenal, že „i v této sezóně budeme muset konzumní brambory dovážet, protože Česká republika je v jejich produkci soběstačná pouze ze 70 až 80 procent.“ Podle něho objem dovozu konzumních brambor ve slupce kolísá mezi 150 až 180 tisíci tun ročně. K tomu je potřeba připočítat dovoz výrobků z brambor, který po přepočtu znamená dalších cca 100.000 tun.

Pokud jde o výsledek letošní sklizně Josef Králíček uvedl, že v tomto týdnu sklizeň brambor prakticky končí a nesklizené zůstávají jen okrajové plochy. Nižší výnosy jsou zejména na Vysočině, a to hlavně kvůli suchým letním měsícům. U konzumních brambor je situace podobná, jako například v Německu, Francii nebo Nizozemsku, kde zemědělci mají také horší úrodu než loni. Králíček upozornil na to, že cena vzniká hlavně na zahraničním trhu a farmářské ceny nyní mírně stoupají kvůli zdražování energií a obecně vyšším nákladům.

Králíček rovněž poznamenal, že už zdražila řada plodin, zatímco konzumní brambory zemědělci prodávali celou letošní sezonu za cenu čtyři až pět korun za kilogram, což je pro pěstitele v podstatě nákladová cena. „Očekáváme, že cena se teď navýší,“ dodal. Současně upozornil, že nyní se v maloobchodních řetězcích prodává kilogram brambor za zhruba 11 korun v prodejních akcích, které se opakují prakticky každý týden u některého z řetězců, což je pro zemědělce problematické. Zdůraznil, že „pěstitelé potřebují zisk, aby mohli ve své produkci pokračovat.“ Mimo akce se, podle Českého bramborářského svazu, maloobchodní cena brambor pohybuje od 15 do 17 korun.

Podle Josefa Králíčka lze očekávat, že v nejbližší době maloobchodní cenu ovlivní zvýšené náklady zejména na energie. „V každém případě bude cena přes 20 korun, nelze teď spekulovat, do jaké výše může vyšplhat,“ prohlásil. Podle něho lze očekávat i růst cen v prodeji přímo u farmářů. Zdražení nastane poté, co se začne obchodovat s uskladněnou produkcí, což může být během měsíce.

Svaz vyzývá k tomu, aby lidé přímo podpořili farmáře nákupem takzvaně ze dvora, kde jsou ceny nižší než v řetězcích. Králíček odhaduje, že maloobchodní řetězce prodají zhruba 50 až 60 procent konzumních brambor.

Podle předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky se letos výrazně zvýšil zájem spotřebitelů o nákup přímo z farem a je to jedna z cest, jak zajistit cenově dostupné potraviny. „Pokud bude spotřebitel nakupovat za deset až 12 korun přímo na farmě, vyděláme na tom všichni,“ řekl. Petr Hanka v této souvislosti zdůraznil, že budoucnost českého zemědělství je totiž velmi závislá na chování spotřebitele.

Přiložená tisková zpráva Českého bramborářského svazu zároveň konstatuje, že podle posledních údajů ČSÚ za rok 2020, byla průměrná spotřeba konzumních brambor v ČR 65 kilogramů na osobu. Plocha, na které se letos pěstovaly brambory, se meziročně snížila o 1144 hektarů na 21.680 hektarů, což je pokles zhruba o pět procent.

V návaznosti na výsledky letošní sklizně brambor Český bramborářský svaz zdůrazňuje, že jeho cílem je dosažení úplné soběstačnosti v produkci konzumních brambor, což vyplývá ze Strategie Ministerstva zemědělství ČR do roku 2030, jak byla před několika lety schválena. Podle pěstitelů brambor je potřeba rozšířit produkční plochy, což nebude možné bez státní podpory. Přičemž nový Strategický plán Společné zemědělské politiky pro české republiku na léta 2023 až 2027, podle Petra Hanky, nabízí bramborářům tři základní aspekty – podporu škrobárenských brambor, podporu integrované produkce konzumních brambor a sektorové intervence. Stávající podpora konzumních brambor, jako citlivé komodity, bude ukončena.

Proto také oba dva zástupci českých pěstitelů brambor v závěru tiskové konference zdůraznili, že je, pro další existenci a rozvoj českého pěstitelství brambor, potřebné věnovat v naší společnosti mnohem větší podporu konzumaci brambor mezi našimi spotřebiteli.