• Zveřejněno: 26.11.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek byl hostem pořadu 360° na CNN Prima NEWS v pátek 24. listopadu 2023, kde, společně s poslancem Karlem Haasem (ODS), komentovali pondělní demonstraci a nespokojenost odborů.

V úvodu pořadu moderátor citoval slova premiéra Petra Fialy, že odbory s vládou nejednají a pokračují v konfrontačním stylu. Tuto konfrontační politiku mají odbory, podle Petra Fialy, prakticky od nástupu současné vlády. Načež se moderátor zeptal předsedy ASO Bohumíra Dufka, zda tato vláda vadí odborům více než vlády předchozí?

Bohumír Dufek k tomu odvětil, že je potřeba se vrátit trochu do minulosti a připomenul, že „3. března t.r. pořádala Asociace samostatných odborů ekonomickou konferenci, na které vystoupil i pan premiér, a požádal odbory o určité návrhy. Přitom se v té době nemluvilo o nějakém konsolidačním balíčku, ale hovořilo se o tom, jak by měl vypadat státní rozpočet pro příští rok. A to bylo také naposledy, kdy se premiér Petr Fiala setkal s odbory, protože „od té doby je to jenom pomluva jedna za druhou, protože odbory všechno destabilizují a dělají samé problémy,“ což Bohumír Dufek jednoznačně odmítl.

„Vláda s námi nejedná, zkrátila jednání i v tripartitě, a dokonce se prodloužily i termíny. Takže, holt si vláda o to řekla. A je vidět i na školácích, že pan premiér se, podle mne, nešikovně vyjádřil, že do stávkové linie dostal ještě další občany České republiky,“ dodal k tomu Bohumír Dufek.

Moderátor pořadu poté uvedl, že vyjádření premiéra Petra Fialy chápe tak, že se odbory vůči současné vládě vymezují více, než proti předchozí vládě a zeptal se Bohumíra Dufka, zda to tak je či nikoliv?

Bohumír Dufek odpověděl, že to není v žádném případě pravda. Podle něho bývalý premiér Miloš Zeman byl rovněž nespokojen s tím, že odbory, v té době, také uspořádaly demonstrace. Načež Bohumír Dufek zdůraznil, že odbory chtějí stát, který bude sloužit občanům! Nikoliv, aby se, posléze, odbory dozvěděly, že se budou snižovat finanční prostředky v rozpočtu, zvyšovat daně, a bude se lidem i lhát. Přitom jediným výsledkem potom je, že premiér, a celá vláda, řeknou, že odbory jsou nezodpovědné. Zároveň zdůraznil, aby vláda s odbory jednala, přičemž konstatoval, že vláda s odbory nejedná. „To zde říkám s planou vážností. A musím říci, že se s nám spíše bojí jednat. Protože, jestliže premiér přišel na naši ekonomickou konferenci, potom se ptám, proč nepokračovala další jednání. Protože jsme předložili velice rozumné návrhy. Dokonce je zpracovávali naši renomovaní ekonomové. Musím říci, že se některé návrhy premiérovi i líbili,“ řekl Bohumír Dufek. Načež dodal, že je to, podle něho, dáno tím, že zde vládne vláda, která je složena z pěti různých politických stran. Proto jsou jejich jednání velice složitá, konstatoval předseda odborů.

Poté moderátor požádal o názor poslance Karla Haase z vládní koalice s tím, aby potvrdil či nepotvrdil názor odborů, zda se vládní koalice nedává odborů prostor k diskusi a nezve je k jednání?

Poslanec Karel Haas potvrdil legitimitu práva odborů a zaměstnanců stávkovat, neboť je to právo zaručené českou ústavou. Poté však prohlásil, že nesouhlasí s Dnem protestů odborů, a to ze dvou důvodů. Prvním z nich je, podle něho, fakt, že odbory a politická opozice vykreslují Českou republiku jako zemi před rozpadem, jako zemi v rozvalu, což vytváří dojem, že žijeme v nefunkční zemi. Načež dodal, že se nedomnívá, že tato argumentace odborů a politické opozice je správná.

Druhým důvodem, proč poslanec Haas se Dnem protestů nesouhlasí, je to, že „odbory nepřináší, s výjimkou natažené ruky ke státnímu rozpočtu na další a další výdaje, jakékoliv konstruktivní návrhy k řešení,“ řekl poslanec Haas.

Na podporu svého tvrzení, že odbory nechtějí vyjednávat s vládou dodal, že ministr školství Mikuláš Bek (STAN) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v posledních týdnech s odbory jednali několikrát.

Na otázku moderátora, zda mají odbory „nataženou ruku“, jak říkal poslanec Haas, Bohumír Dufek odpověděl, že se, tomuto výroku pana poslance, musí smát. Protože, když odbory prohlásily, že se jim to, jak se situace u nás vyvíjí, nelibí, tak se najednou „roztrhl pytel“ s jednáními ze strany vlády. Přičemž k tomu dodal, že ještě před vyhlášením „důchodové reformy“ požádal ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL) o jednání na toto téma. S tím, že Česká republika v té době měla peníze na reformu důchodového systému, a to na základě privatizace státního a veřejného majetku. Oba se přitom shodli na tom, že by se měli pozvat odborníci z Německa, kteří by našim příslušným úřadům a institucím vysvětlili, jak důchodový systém funguje v Německu. Avšak stalo se, že němečtí odborníci přijeli a ministr Jurečka tuto schůzku s nimi zrušil, což Bohumír Dufek považuje za arogantní jednání vůči těmto pozvaným zahraničním odborníkům.

Poté se předseda ASO Bohumír Dufek důrazně ohradil vůči formulaci o „natažené ruce“ odborů. Zdůraznil, že on, osobně, prohlašuje, že odbory požadují malý a štíhlý stát, a vyrovnaný státní rozpočet. Ale, vládní koalice není sama schopna se domluvit na vyrovnaném rozpočtu, protože těchto pět politických stran je tak, ve svých zájmech, různorodých, že nejsou schopny se navzájem domluvit.

Načež k tomu poznamenal, že vládní koalice tvrdí, že udělala „důchodovou reformu“, přitom jde, ve skutečnosti, jen o parametrické změny, které doslova „seberou peníze občanům České republiky!“ Takže, takto provedená „reforma“ nemá, podle Bohumíra Dufka, smysl. Poté předseda odborů zdůraznil, že právě s odbory by měla vládní koalice jednat, protože by jí odbory ukázaly, co si myslí občané České republiky. Zároveň poznamenal, že negativní důsledky politiky současné vlády jsou vidět ve velmi vysokých cenách energií. Jako příklad, jak by se mělo v této oblasti postupovat, uvedl Francii, kde prezident Macron předložil návrh změny energetické koncepce, která počítá s další činností 57 jaderných elektráren ve Francii s tím, že snahou je, aby Francouzi měli co nejlevnější cenu elektrické energie. Přitom Česká republika vyveze svoji elektrickou energii do Německa a potom, při jejím dovozu zpět k nám, platí za ni nehorázné sumy peněz. V této návaznosti doporučil vládní koalici, aby se naučila, jak má správně fungovat trh. A nikoliv na věci reagovat až ex post!

Poté se ujal slova poslanec Haas, který připomněl slova Bohumíra Dufka, že odbory požadují malý a štíhlý stát, takže dotázal, proč jsou odbory proti konsolidačnímu balíčku, který směřuje ke konsolidaci veřejných financí. Přitom toto své tvrzení poslanec Haas doložil tím, že tohoto názoru jsou u nás i respektovaní ekonomové. Zároveň se ale zeptal, proč odbory protestují proti snížení objemu finančních prostředků ve veřejné sféře a poklesu provozních výdajů tohoto státu?

Na to reagoval Bohumír Dufek s tím, že by měl poslanec Haas poslouchat, co předseda odborů řekl v průběhu této debaty. Připomněl, že odbory chtějí malý a štíhlý stát, což se týká i snižování počtu úředníků ve státním aparátu. Současně připomněl i fakt, že odbory chtějí vyrovnaný státní rozpočet, což, podle předsedy odborů, není až tak velký problém. Ale „muselo by si přitom sáhnout do zájmů politických stran, které jsou součástí vládní koalice, a které u nás vytvářejí systémy, které doslova okrádají občany České republiky“.

Poté následovala otázka moderátora, zda si odbory uvědomují současnou ekonomickou realitu České republiky?

Bohumír Dufek k tmou řekl, že povinností vlády je šetřit na výdajích. Přitom ale vláda nedělá nic, aby se u nás zlepšilo podnikatelské prostředí. Sama nahrává tomu, aby u nás neustále rostla inflace s tím, že to ovlivňují především ceny energií. Podle předsedy odborů nelze vyřešení této záležitosti nechat na Lipské burze a čekat, jak to dopadne. Načež konstatoval, že právě z tohoto důvodu se tolik firem u nás rozhodlo, že se přidají ke stávce, protože je to od nich signál vládě, aby s tímto stavem začala konečně něco dělat, aby se situace napravila. Současně Bohumír Dufek připomněl, že v loňském roce sice vláda ceny energií zastropovala, ale pozdě a vysoko, což je sice otázka k diskusi, ale každý viděl sám na sobě, co musel zaplatit.

Bohumír Dufek, v této souvislosti, opět připomněl, že Francie, která byla původně domluvena s Německem na tom, že se v Evropě vytvoří jednotný energetický trh, se nakonec rozhodla pro vlastní energetickou koncepci. Takže Bohumír Dufek položil řečnickou otázku, proč je Česká republika součástí trhu Lipské burzy, nikoliv například některé jiného energetického trhu? V této návaznosti ještě dodal, že již před 15 lety se u nás řeklo, že parky solárních panelů se budou dotovat, což se však nestalo. Takže, Česká republika, za těchto 15 let, zaplatila cca 600 miliard korun, přitom tato suma peněz odtekla z České republiky do zahraničí. Současně dodal, že jsme přitom vůbec nesnížili závislost na CO2, a že při takto nesprávně nastavené energetické politice našeho státu, čeští občané za ni platí vysoké daně. Výsledkem je, že u nás máme nejdražší ceny elektrické energie, což se přirozeně odráží v celém našem národním hospodářství.

Poté se moderátor zeptal poslance Haase, zda vláda přece jenom nepřemýšlí o tom, že by v cenách energií pomohla firmám?

Poslanec Haas k tomu uvedl, že souhlasí s tím, že program podpory solárním elektrárnám, který byl nastaven na léta 2010 až 2030, považuje poslanec Haas za trestuhodný. Padni, komu padni, řekl. Ale, vzápětí odmítl názor odborů, že vláda v tomto směru, to je s cenami energií, nic nedělá, poslanec Haas odmítl. Podle něho vláda v letošním roce vydá na podporu energií částku ve výši 110 miliard korun. Z toho zhruba 50 miliard korun jde na zastropování cen energií, zhruba 60 miliard korun půjde na dotování všech pěti složek regulovaných cen energií. Načež připomněl výnos Evropské komise, že se od 1. ledna 2024, nedají, výnosy z prodeje emisních povolenek, použít na financování provozní síťové soustavy.

Bohumír Dufek se k tomu vyjádřil v tom smyslu, že není podporovatelem myšlenky dotovat ceny energií. Podle něho, ale vláda musí změnit systém obchodování s energiemi. To znamená, že by se elektrická energie neměla všechna prodávat přes Lipskou burzu. Ekonomové odborů jsou toho názoru že je potřeba vytvořit systém „českého obchodníka“ a prodávat přes burzu jenom přebytky elektrické energie, tak jak to běžně dělá Francie. Tím pádem by se snížila cena elektrické energie, a odpadlo by tím i její dotování. Zároveň doporučil vládě, aby v EU ohradila proti ustanovení, že cena povolenky je pohyblivá. Protože odbory jsou toho názoru, že emisní povolenky by neměly být obchodovatelným zbožím. Tedy, že cena emisních povolenek by měla být naopak pevná, a to minimálně po dobu jednoho roku.

Bohumír Dufek k tomuto problému ještě dodal, že když vláda nevyřeší ceny energií, tak při příští televizní debatě, pokud by byl pozván, by v této jejich diskusi již řešili otázky, které by byly na pořadu dne v případě generální stávky.

  • Zdroj: CNN Prima NEWS