• Zveřejněno: 08.02.2019
Asociace samostatných odborů rozhodně nesouhlasí s tím, aby zahraniční zaměstnanci dostávali vyšší mzdy než čeští zaměstnanci. Přijetí tohoto opatření by znamenalo pohrdání českou pracovní silou.
Bohumír Dufek, předseda ASO
tel.: +420 602 346 269