• Zveřejněno: 26.08.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

Agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích je přehlídkou je přehlídkou úspěšné práce českých zemědělců a potravinářů. S touto úvodní myšlenkou dnes na Výstavišti v Českých Budějovicích ministr zemědělství Miroslav Toman, když slavnostně zahájil 47. ročník tohoto mezinárodního agrosalonu. Zároveň připomněl, že se agrosalon koná po dvouleté přestávce, která byla vynucena covidovou pandemiií, kdy v loňském roce muselo být konání tohoto agrosalonu zrušeno. Přičemž dodal, že toho faktu, že v loňském roce se země živitelka nekonala, Výstaviště České Budějovice využilo k tomu, že investovalo do výstaviště nemalé prostředky v rámci rekonstrukcí jednotlivých pavilonů a objektů. K vvrcholnýj rekonstrukcím patřila přestavba „Národního pavilonu Z“, který bude sloužit i jako kongresové centrum.

Miroslav Toman v další části svého projevu zároveň ocenil práci českých zemědělců a potravinářů, kteří dosahují výborných výsledků ve své práci. Podle něho důkazem jejich kvalitní práce je i to, že české potraviny patří mezi nejkvalitnější a nejbezpečnější potraviny na světě. Dokumentuje to i to v mezinárodním hodnocení kvality a bezpečnosti potravin zaujala Česká republika 5 místo na světě.

Miroslav Toman poté ocenil i skutečnost, že například čeští zemědělci v posledních letech snížili využití pesticidů o 30 procent, přičemž v loňském roce to bylo o čtyři procenta.  K tomu musíme dodat, že právě snižování pesticidů je jedním z cílů Zelené dohody pro Evropu (European Green Dealu), který přijala Evropská unie. Podle Agrární komory ČR Česká republika snižuje používání pesticidů mnohem více, než tak činí mnohé západoevropské země.

Poté vystoupila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová, která připomněla schůzku s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem v minulém týdnu o navýšení státní ho rozpočtu pro rok 2022. Připomněla, že ze státního rozpočtu byla navržena suma ve výši 58,5 miliardy korun, a že celkově by mělo do zemědělství přijít 61 miliard korun.

Alena Schillerová zároveň vyzdvihla spolufinancování evropského Programu rozvoje venkova nebo pomoc státu lesníkům v boji s kůrovcem. Vlastníci lesů letos získají 3,6 miliardy korun jako kompenzace za propad cen dříví. Vedle vládou schválených dvou miliard půjde ještě 1,6 miliardy korun z rozpočtových rezerv resortu zemědělství.

Dalším řečníkem při slavnostním zahájení agrosalonu Země živitelka byl i bývalý prezident ČR Václav Klaus, který se soustředil na to, čím v současné době žije Evropská unie, to je dosažení klimatické neutrality do roku 2050. V prvé řadě zkritizoval ekologické cíle EU formulované v takzvané Zelené dohodě pro Evropu. Václav Klaus se v důsledku naplňování přísných cílů na ochranu klimatu obává značného zdražování. Zároveň dodal, že doufá, že se Česká republika nenechá poškodit experimentem „Zeleného údělu“. Podle něho je současné zdražování vstupů do zemědělství jen začátek, velké všeobecné zdražování teprve očekává. "Je to maličkůstka před tím, než bude povinný elektrický kombajn a další kusy těžké techniky pro naše zemědělce," prohlásil bývalý prezident ČR Václav Klaus. Přičemž dodal, že byl pozván na slavnostní oběd s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, ale dal přednost Zemi živitelce. "Ne abyste to někde napsali," oslovil přítomné novináře.

K vystoupení Václava Klause musíme dodat, že proti Zelené dohodě pro Evropu dlouhodobě vystupuje Agrární komora ČR, která opakovaně vyzvala Evropskou komisi k předložení dopadových studií k úmluvě. Podobný požadavek měl na podzim Zemědělský svaz ČR. Evropské zemědělské cíle předpokládají, že do roku 2030 sníží každý z evropských států spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 50 procent a minerálních hnojiv o 20 procent.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala, který byl rovněž jedním z řečníků na slavnostním zahájení, není jasné, jak by měli zemědělci cílů dohody při současných cenách a úrovni podpor dosáhnout.

Na slavnostním zahájení promluvil i předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, který ocenil práci českých zemědělců a potravinářů.

Za Jihočechy vystoupil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, který uvedl, že je rád, že se nejdůležitější zemědělský svátek koná v jižních Čechách. Poděkoval ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi (ČSSD) za zřízení očkovacího centra proti koronaviru v areálu budějovického výstaviště.

K dalším řečníkům patřili předseda Výstaviště České Budějovice Martin karban, primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda a prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Za zahraniční hosty se slavnostního zahájení agrosalonu Země živitelka zúčastnil i ministr zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky Samuel Vlčan. Přítomní byli další pozvaní hosté, mezi nimiž byl i předseda Asociace samostatných odborů a předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek.

Agrosalon Země živitelka pokračuje do úterý 31. srpna, kdy končí. V průběhu těchto dní se budeme snažit přinést další zajímavé informace o této přehlídce práce českých zemědělců a potravinářů.