• Zveřejněno: 11.03.2023

Agrární komora ČR (AK ČR) zaslala médiím komentář prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala k vytvoření meziresortní pracovní skupiny pod vedením Ministerstva zemědělství ČR, která se má zabývat cenovým vývojem potravin na domácím trhu:

„Vítáme založení meziresortní pracovní skupiny pod vedením Ministerstva zemědělství k cenovému vývoji potravin na domácím trhu. Agrární komora České republiky nabízí spolupráci a zprostředkování pohledu odborné zemědělské veřejnosti, který je v této debatě důležitý. Hlavním viníkem drahých potravin jsou zvýšené náklady, kterým čelí všechny články dodavatelsko-odběratelské vertikály. V zemědělské prvovýrobě se zvyšují v meziročním srovnání o desítky až stovky procent náklady na energie a pohonné hmoty, průmyslová hnojiva, krmné směsi pro hospodářská zvířata, mzdy nebo pachtovné. Zemědělci, potravináři i obchodníci mají ale různé manévrovací možnosti, jak promítnout zvýšené náklady do cen, za něž prodávají. Komu a s jakou úspěšností se to daří, ukazují jednoznačně oficiální statistiky. U některých komodit, jako jsou například jablka, vejce nebo drůbeží maso, zemědělci zdražovali v průběhu loňského roku nejpomaleji ze všech článků. Z toho je jasné, že zemědělci neurčují ceny potravin na pultech a mají omezený vliv i na ceny, za něž prodávají svou produkci. Podmínky na domácím trhu určují velké obchodní řetězce, které u mnoha položek zdražovaly nejvíce, ačkoliv k tomu nebyl objektivní důvod. 75 procent tuzemského maloobchodu ovládá ve skutečnosti 11 obchodních řetězců majících obrovskou tržní sílu, která je neporovnatelná s několika desítkami tisíc českých zemědělských podniků. Považujeme za správné, že se cenovým vývojem vybraných potravin zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i na základě podnětů, které podala Agrární komora České republiky. Co se týká zdražování potravin pro zákazníky, zemědělci nemají co skrývat a jsou připraveni ke spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

 

  • Zdroj: Agrární komora ČR