• Zveřejněno: 01.09.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

„Pan premiér je opět mimo mísu“, i tak hodnotil, ve svém komentáři pro Parlamentní listy, slova předsedy vlády Petra Fialy, která zazněla na letošní Zemi živitelce, exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019 Zdeněk Jandejsek.

Významný zemědělský podnikatel, který je předsedou představenstva a generálním ředitelem akciové společnosti Rabbit CZ Trhový Štěpánov, rozebral některé myšlenky premiéra Fialy, jako například „zemědělci a potravináři mají rekordní zisky“ nebo „zkrácení národních dotací“. „Pokud není panu premiérovi známo, tak národní dotace má ČR oproti starým zemím (EU14) na úrovni 20 až 25 %. Jak chce pan premiér abychom konkurovali v cenách, když naše národní podpory nebudou ani 15 %,“ zeptal se ve svém komentáři Zdeněk Jandejsek.

Načež dodal, že „pan premiér opět po roce promluvil na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích k zemědělcům. Opět ještě větší hlouposti než v loňském roce. A opět pan premiér prokázal svoji absolutní neznalost o ekonomickém fungování firem a dalších zákonitostech podnikové a na ni navazující hospodářské politiky státu. Když pan premiér chce mluvit o něčem, čemu vůbec nerozumí, měl by si vzít poradce, kteří ekonomice a zemědělství rozumí. To, co předvedl, je velká ostuda“.

Poté se ve svém komentáři vyjádřil k pěti myšlenkám, které premiér Fiala vyslovil na agrosalonu Země živitelka.

  1. Zemědělci a potravináři měli rekordní zisky.

Zdeněk Jandejsek k tomu napsal: „Hodnotit absolutní výši zisků, či procentický nárůst zisků, pokud neuvedu obrat firmy či zisk nebo ztrátu minulého roku a zisk na 100 Kč výkonů, je plácáním pytlem o rybník. Pan premiér vůbec neví, o čem mluví, nebo je dezinformátor, který chce poškodit a pomluvit zemědělce a potravináře před spotřebiteli. Uváděný zisk zemědělců a potravinářů je za rok cca 20 miliard korun, které se vztahují k obratu cca 500 miliard korun. To znamená, že v tak úspěšném roce u zemědělců a potravinářů byl zisk na 100 Kč výkonů cca 4 Kč, a to při dotacích cca 40 miliard ze zdrojů EU a cca 5 miliard Kč do provozů z národních zdrojů. Nevím, zda to pan premiér dokáže pochopit, ale těch 20 miliard Kč nestačí na rozvoj a inovace, a proto se podniky zadlužují nebo tlumí výrobu. Žádné odvětví národního hospodářství by s tak malým profitem nepracovalo.

Jen 4 největší energetické firmy mají v roce 2022 zisk přes 200 miliard korun. To pan premiér nekomentuje. Tento zisk je v cenách energií zvýšený o 62 % oproti roku 2021. To musí podniková sféra zaplatit v nákladech a ty promítnout do cen. O obrovských profitech IT firem, chemických, průmyslových a stavebních firem v rozpětí od 10 do 50 % z výkonů, o těch neřekne ani slovo. Pokud nebudou mít zemědělské podniky odpovídající profit, to je prvovýroba alespoň 8 %, potravinářská výroba alespoň 6 %, bude pokračovat stagnace a pokles výroby jednotlivých komodit jako například vepřové maso, kde ve srovnání s rokem 2019 došlo v roce 2022 k poklesu výroby o 12 % (zdroj pig poulation anual date z 28. 8. 2023).

Pan premiér opět mimo mísu…“

  1. Klesla inflace na 8,8 %, tak se to musí promítnout v cenách, sdělil premiér Fiala.

„To je pan premiér,“ podle Zdeňka Jandejska, „opět mimo mísu. Inflace se většinou srovnává se stejným měsícem předchozího roku. To znamená, že ceny vzrostly o dalších 8,8 % oproti cenám z loňského července. Pokud nechtějí podniky vykázat ztrátu, musejí ceny růst, samozřejmě různě u jednotlivých komodit. Prosím, je třeba si uvědomit, že pokud inflace roste, i když menším tempem, nemohou ceny poklesnout. Nechápu, že, při vzdělání pana premiéra, je názor poklesu cen možný“.

  1. Investice do inovací.

„Pan premiér má pravdu, ale pokud alespoň 30 minut věnoval prohlídce strojů, musel poznat, že nejvíce inovací je na velkých strojích, vlivem zvětšující se koncentrace výroby na celém světě. Trvalým apelem pana premiéra je zmenšování hospodářství se směřováním podpory těm, kteří nic neprodukují nebo jejich produkce je v národním měřítku nepodstatná. Vidíte, je to opět hloupost. Každý vyspělý stát podporuje koncentraci výroby a zvyšování produkce, aby vybral co nejvíce daní do státního rozpočtu. U nás je to naopak, soběstačnost je v průměru cca 50 % a podpory jdou těm, kteří na daních platí minimum. Pan premiér řeší balíčky, které snižují životní úroveň a vysávají lidem úspory. Možná si to takto přeje, sdělil ve svém komentáři Zdeněk Jandejsek.

  1. Zvládla se energetická krize

„Energetická krize se nezvládla nikde. U nás je to nejhorší. Jak jsem uvedl, elektrická energie se v loňském roce u nás pro podniky zvýšila o 62 %, v Polsku o 3,4 %, v Německu o 2,6 %, v Rakousku o 1,7 %, na Slovensku o 7,7 %. Vlády sousedních států použily intervence a řešily dostupnou cenu energií, aby udržely konkurenceschopnost jednotlivých firem. U plynu byla situace obdobná. U nás byla v roce 2022 cena plynu 29–35 Kč za m³. V roce 2021 7–8 Kč/m³. Státy jako Maďarsko, Rakousko, Itálie a Německo využívaly i využívají zemní plyn za 6–9 Kč/m³. Jak mohou naše podniky konkurovat? Přece jsme měli nejvyšší inflaci 17,8 % v roce 2022 a v současné době máme také jednu z největších inflací. Jak pan premiér může mluvit o tom, že jsme něco vyřešili a zvládli, nemohu pochopit,“ konstatoval Zdeněk Jandejsek.

  1. Zkrácení národních dotací.

„Zemědělcům se mají zkrátit dotace z 5 na 2,9 miliardy. Pokud není panu premiérovi známo, tak národní dotace má ČR oproti starým zemím (EU14) na úrovni 20 až 25 %. Jak chce pan premiér abychom konkurovali v cenách, když naše národní podpory nebudou ani 15 %. Naše zemědělské podniky jsou na jednotném trhu v EU. Marže v maloobchodě jsou současně vyšší než v okolních zemích,“ argumentoval Zdeněk Jandejsek.

Mrzí mě, že musím konstatovat, že vláda pana premiéra Fialy neví, co dělá. Asi se řídí sloganem „nevědomost hříchy nečiní“.

V závěru svého komentáře Zdeněk Jandejsek oslovil přímo předsedu vlády Petra, kterému napsal: „Pane premiére, pokud nechcete ubližovat lidem, přenechte prosím řízení státu těm, kteří ve svém životě prokázali způsobilost a zanechali za sebou hodnoty, které budou využívat generace našich potomků.“

Ke komentáři zemědělského, a zároveň i potravinářského podnikatele Zdeňka Jandejska, který v tomto oboru úspěšně působí již přes 30 let, lze jenom dodat, že jeho argumenty jsou přesné a výstižné. Celý jeho komentář, ve své podstatě, objasňuje čtenářům Parlamentních listů, jak současné vedení státu mnohdy rozhoduje o věcech, kterým nerozumí, přičemž si, jako poradce, nevybírá lidi, kteří již v životě něco dokázali. Tedy i v zemědělství a potravinářství, jako je tomu v tomto případě.

  • Zdroj: Parlamentní listy