• Zveřejněno: 11.08.2016

Projekt ESF "Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb" 

Projekt ESF „Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů“

V rámci projektu Nový občanský zákoník proběhlo v souladu s harmonogramem diskusních fór doposud (v roce 2014) celkem 159 diskusních fór s celkovou účastí 3245 osob; z nich bylo 1468 mužů a 1777 žen, z toho jedinečných bylo 3044 osob (1387 mužů a 1657 žen). ČMKOS uspořádala v tomto období celkem 49 diskusních fór, SP ČR 40, KZPS 31 a ASO 39 diskusních fór. Tuto aktivitu považujeme za úspěšně probíhající, všichni partneři zpracovali harmonogramy DF na rok 2015 a ve spolupráci s dodavatelem UNNI Trading i členskými organizacemi připravují jejich realizaci.

Více informací k tomuto projektu naleznete zde

Projekt "Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců-iPodpora" 

Projekt "Posilování sociálního dialogu zvyšováním úrovně kolektivního vyjednávání zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů v zemědělství"

Projekt "Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I."