• Zveřejněno: 11.11.2015

Hlavním cílem projektu je zvyšování vzdělanosti a informovanosti zaměstnanců a zaměstnavatelů týkající se připravovaných i realizovaných legislativních změn v pracovním právu, novém občanském zákoníku, v zákoně o zaměstnanosti a evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a snaha o slaďování postojů sociálních partnerů k těmto změnám. V neposlední řadě je tento cíl zaměřen na posilování kapacit a rolí sociálních partnerů při obhajobě jejich oprávněných zájmů v ekonomické a sociální oblasti a na zvyšování kapacit při vedení sociálního dialogu na všech jeho úrovních.

Specifickými výstupy projektu jsou:

  • vytvoření tří učebních textů,
  • zpracování a vydání informačních a propagačních materiálů,
  • proškolení cca 4 000 osob v seminářích.

Více informací o projektu naleznete zde