• Zveřejněno: 19.03.2015

Předkládaná prognóza byla připravena v rámci projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny v důchodovém systému – I. Etapa“. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem bylo vytvořit prognostické podklady o budoucím vývoji v odvětvích pro další práci odvětvových platforem při vyjednávání o změnách v důchodovém systému.

Cílem prognózy je předvídat směry vývoje a ukázat rozměr trendů a problémů v zaměstnanosti v odvětvích na konkrétních datech, identifikovat jejich příčiny a promítnout vše věrohodným způsobem do budoucnosti podle definovaných scénářů, a to v odvětví jako celku a ve vybraných klíčových profesích. Záměrem prognózy není nabízet řešení problémů v odvětví spojených např. se stárnutím pracovní síly, ale přispět k řešení tím, že poskytne sociálním partnerům věrohodné podklady pro hledání vhodných řešení.

Prognóza zaměstnanosti v odvětví zemědělství do roku 2033  soubor ke stažení

  • Zdroj: KZPS