Informace o projektu "Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory       spolupráce zástupců zaměstnanců a aměstnavatelů- iPodpora - 2. etapa"

Adresy umístění multimediálních informačních kiosků

Odborné studie zpracované expertními skupinami projektu:

I. etapa

Bariéry vstupu osob se zdravotním postižením na trh práce a cesty k jejich překonání

Sick days jako benefit ve vládních, nevládních a neziskových organizacích

Základní omezení rychlejšího růstu ekonomiky a zaměstnanosti v ČR

Zaměstnávání zahraničních vysoce kvalifikovaných pracovníků v ČR

Pracovní právo v roce 2017

Slaďování profesního a rodinného života

Ochrana osobních údajů v digitální ekonomice

Dopad nové agendy EU pro dovednosti na ČR

Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců na trhu práce

Sociální dialog a jeho role v průmyslové politice

 

II. etapa

Klíčová role koordinace rehabilitace osob se zdravotním postižením pro zefektivnění systému podpory jejich pracovního uplatnění
Kondiční ozdravné pobyty - nástroj k posilování zdraví a udržení zdravotní způsobilosti u zaměstnanců v dopravě
Další vývoj malých a středních podniků a podpora hospodářského růstu
Zákoník práce - skončení pracovního poměru
Problematika GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Slaďování profesního a rodinného života se zaměřením na ženy
Počítačová gramotnost zaměstnanců a internetová komunikace v moderní ekonomice
Dopad nové agendy dovedností EU na ČR - 2. etapa
Resocializace a návrat osob na trh práce po výkonu trestu
Nestandardní formy zaměstnávání a jejich dopady na trh práce

III. etapa

Sociální ekonomika a sociální podnikání a jejich integrační role

Fond kulturních a sociálních potřeb jako stabilní a využívaný nástroj pro podporu, rozvoj a udržitelnost sociálního dialogu v regionech ČR

Přínosy členství   ČR v EU a jejich vliv na hospodářský růst   ČR

Aplikace GDPR pro zaměstnance a zaměstnavatele

Nová agenda dovedností pro Evropu a digitalizace trhu práce

Bezpečnost jedince v digitální společnosti

Dětská skupina

Zaměstnávání zahraničních pracovníků, aktuální situace, problémy a výzvy

Zaměstnávání osob s trestní minulostí v souvislosti se zpracováním jejich údajů

Budoucnost práce a společnost