ASO v roce 2022 realizuje projekt pod názvem Podpora a ochrana kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky“ (příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni).

Informace o  projektu

Asociace samostatných odborů v roce 2022 chce zaměřit své aktivity na podporu a ochranu kolektivního vyjednávání, řešení sociální nerovnosti ve společnosti, ochranu zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky, a tak přispět k udržitelnému hospodářskému růstu a odstranění důsledků pandemie koronaviru.

Asociace samostatných odborů v rámci projektu bude realizovat zpracování 7 odborných studií, které budou zaměřeny na prioritní oblasti sociální ochrany zaměstnanců:

  • Ekonomické důsledky související s pandemií COVID-19 a dopady na zaměstnanost
  • Kurzarbeit a další možná řešení v souvislosti s omezováním provozu pro překážky v práci
  • Role sociálních partnerů při stanovování spravedlivých pracovních podmínek včetně minimálních mezd prostřednictvím kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv
  • Sociální a udržitelné oživení a strategie odborů zaměřená na mladé zaměstnance a učně v době řešení krize COVID-19
  • Změny charakteru práce při přechodu na „zelenou“ a digitální transformaci průmyslu
  • Posilování ochrany odborových práv a kolektivního vyjednávání v procesu obnovy v důsledku pandemie koronaviru
  • Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů na úrovni odvětví.

Uskuteční se 3 průzkumy formou dotazníkového šetření mezi zástupci sociálních partnerů na téma:

  • Nové formy zaměstnávání, jejich přednosti a nedostatky z pohledu zaměstnance
  • Kolektivní vyjednávání v době ekonomické stagnace a zvyšování nezaměstnanosti
  • Vliv minimální mzdy na motivaci zaměstnanců i zaměstnavatelů k růstu produktivity práce a na podporu zavádění nových technologií.
Pro diseminaci výstupů odborných studií a výsledků průzkumů se uskuteční 5 diskusních fór, 5 odborných konferencí, 12 kulatých stolů, 6 odborných seminářů a 2 mezinárodní konference