• Zveřejněno: 31.01.2017

Tato publikace obsahuje konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, v nichž jsou zapracovány změny zavedené Lisabonskou smlouvou. Zahrnuje rovněž změny Smluv provedené po jejich vstupu v platnost, jako jsou ustanovení o Evropském mechanismu stability či Soudním dvoru a změny uskutečněné v souvislosti s přistoupením Chorvatska. Publikace obsahuje také Listinu základních práv Evropské unie.

Konsolidované znění Smluv, Listina základních práv 2016

  • Zdroj: Consilium.europa.eu