• Zveřejněno: 25.02.2018

Nebezpečné látky jsou z hlediska BOZP stále velkým problémem dotýkajícím se milionů pracovníků v celé Evropě. Rozsah expozice těmto látkám a související rizika jsou často podceňovány či ignorovány.

Nadcházející kampaň agentury EU-OSHA s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou se zaměří na obecně rozšířené mylné představy, bude zvyšovat povědomí o rizicích a šířit správnou praxi a zdroje pro efektivní řízení nebezpečných látek na pracovišti.

Kampaň bude zahájena dne 24. 4. 2018. Zapojí se do ní stovky partnerů, mimo jiné tripartitní síť agentury tvořená zástupci vlád, zaměstnanců a zaměstnavatelů.

 

 

 

  • Zdroj: bozpinfo.cz