• Zveřejněno: 20.04.2017
  • Autor: -sk-, -tz-

Jak vyplývá z aktuálně zveřejněných čísel Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), státní úřad inspekce práce (SÚIP) provedl v loňském roce 26 620 kontrol, při nichž uložil 3 919 pokut v souhrnné výši 198 090 565 korun. Za celý rok 2016 inspekce eviduje 101 smrtelných pracovních úrazů. Je to méně než v roce 2015, kdy se jich stalo 122.

Čísla, která kontroly odhalily, však důvody k radosti příliš nedávají – i když nepatrné změny k lepšímu z nich vyčíst lze. Za rok 2016 například SÚIP evidovala 44 401 pracovních úrazů, z nichž bylo 1 304 závažných a jak již bylo zmíněno, 101 smrtelných. Ve srovnání s rokem 2015 (122 smrtelných pracovních úrazů) je to tedy o 17 procent méně.

V ohrožení řidiči a stavební dělníci

Nejčastěji dochází ke smrtelným pracovním úrazům u řidičů a stavebních dělníků. Inspekce loni provedla 10 469 kontrol v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení a zjistila 24 478 nedostatků, za které uložila 861 pokut ve výši 36 640 545 korun.

„Při kontrolách nám nejde jen o kvalitní pracovní místa, ale zároveň o bezpečnost práce a dodržování zákoníku práce na pracovištích. Máme rekordně nízkou nezaměstnanost, teď je ta nejlepší doba klást důraz na kvalitní a bezpečné pracovní podmínky,“ uvedla počátkem tohoto týdne ministryně práce Michaela Marksová. Jak vyplynulo dále, tím však aktivity kontrolorů nekončí. „Častější budou také kontroly obchodních řetězců například v oblasti odměňování a nelegálního zaměstnávání,“ oznámila.

Problémy s odměňováním i smlouvami či dohodami

V roce 2016 bylo provedeno 6 519 kontrol v úseku pracovních vztahů a podmínek, inspektoři zjistili 9 248 nedostatků. Nejčastěji se jednalo o nedostatky v oblasti pracovního poměru a dohod a v oblasti odměňování.

Inspektoři také provedli 9 308 kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání. Zjistili 2 290 nelegálně zaměstnaných osob, z toho 760 občanů ČR, 193 občanů EU a 1 337 cizinců. Kromě Čechů byli nejčastěji nelegálně zaměstnáni občané Ukrajiny, Vietnamu, Slovenska a Moldávie. Za porušení právních předpisů v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním bylo loni uloženo 725 pokut v celkové výši 75 081 500 korun. Letos bude provedeno minimálně 8 500 kontrol zaměřených na práci na černo.

Nelegální zaměstnávání cizinců

Vloni nejvyšší pokutu – a to 10 milionů korun(!) - dostal zaměstnavatel Edvard Petřík z Brna. Na pronajatém pracovišti v areálu společnosti Vodňanská drůbež nelegálně pracovalo 16 Vietnamců. Jednalo se o opakované porušení právních předpisů, kdy po kontrole v roce 2012 byla zaměstnavateli uložena pravomocná pokuta ve výši 7 300 000 korun. Nová pokuta dosud však nenabyla právní moci.

„Inspekce se letos zaměří zejména na oblast agenturního zaměstnávání, včetně dodržování nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy, a to i u autobusových řidičů,“ slíbil při prezentaci těchto výsledků také generální inspektor Rudolf Hahn. To je po nedávných protestech zaměstnanců v této oblasti, zdá se, dobrou zprávou.

Z informací sdělených během tiskové konference novinářům pak též vyplynulo, že se inspektoři kontroly bezpečnosti práce zaměří také na oblast rovného zacházení se zaměstnanci, na zákaz diskriminace a problematiku rovného odměňování mužů a žen.

Chybět by neměly ani kontroly dodržování právních předpisů v oblasti BOZP. Ty se zaměří na zaměstnavatele v oborech činnosti, ve kterých dochází nejčastěji ke vzniku pracovních úrazů. Mezi ně patří dlouhodobě například sektor stavebnictví, strojírenství, zemědělství a lesnictví.