• Zveřejněno: 01.03.2017

Během minulého měsíce provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 1 882 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů přitom navrhly celkem 342 pokut ve výši 17.167.500,- Kč.

V průběhu měsíce ledna zapsaly orgány inspekce práce do evidence celkem 4 806 pracovních úrazů a zodpověděly celkem 1 222 dotazů v rámci základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce.V uplynulém měsíci obdržel Státní úřad inspekce práce 966 podnětů ke kontrole u zaměstnavatelů. Nejčastěji se podatelé podnětů cítili poškozeni na úseku odměňování (246 lednových podnětů ke kontrole), dále poukazovali na možné nedostatky v oblasti pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (183 podnětů), v oblasti nelegální práce občanů ČR (131 podnětů), v oblasti pracovní doby (92 podnětů) a v oblasti náhrad mzdy či platu (71 podnětů).

Další statistické údaje z činnosti Státního úřadu inspekce práce viz následující tabulková část.
__________

Počet kontrol evidovaných v lednu 2017      1 882
__________

Navržené pokuty za zjištěná porušení

 Oblast výkonu kontrolní činnosti   Počet pokut   Ve výši  
 bezpečnost práce  85  4.121.500,- Kč  
 pracovní vztahy a podmínky  210  6.583.000,- Kč
 zákon o zaměstnanosti  46  6.463.000,- Kč
 Celkem  342  17.167.500,- Kč  


Podané podněty ke kontrole

 Oblast výkonu kontrolní činnosti    Počet  
 bezpečnost práce  72
 pracovní vztahy a podmínky  712
 zákon o zaměstnanosti  181
 poskytování služby péče o dítě v dětské skupině    1
 Celkem  966


Počet zodpovězených dotazů zájemců o základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce 1 222
__________

Počet posouzených projektových dokumentací 261
__________

Počet evidovaných pracovních úrazů

 Druh úrazu    Celkem   Z toho u cizích státních příslušníků 
 Ostatní  4 696  129
 Závažný (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů)    104  4
 Smrtelné  6  1
 Celkem  4 806  134


Pracovní úrazy na území ČR

 Kraje ČR a zahraničí    Počet  
 Středočeský kraj  554
 Moravskoslezský kraj  524
 Olomoucký kraj  395
 Hlavní město Praha  380
 Ústecký kraj  373
 Královéhradecký kraj  353
 Jihomoravský kraj  350
 Plzeňský kraj  333
 Pardubický kraj  331
 Vysočina  292
 Liberecký kraj  242
 Jihočeský kraj  238
 Zlínský kraj  182
 Karlovarský kraj  137
 Neurčeno (zaměstnavatel neuvedl)    101
 Celkem  4 784

 

 Pracovní úrazy mimo ČR v zahraničí    Počet  
 Německo  9
 Rakousko  2
 Belgie  2
 Francie  1
 Nizozemí  1
 Polsko  1
 Ruská federace  1
 Slovensko  1
 Švýcarsko  1
 Ostatní (zaměstnavatel neuvedl)  3
 Celkem  22  • Zdroj: Státní úřad inspekce práce