• Zveřejněno: 14.04.2020

Je a nebo není ochranná rouška osobní ochranný pracovní prostředek schváleného typu?

Tato skutečnost není nikde definována ani uvedena. Všeobecně se hovoří o ochraně úst a nosu proti kapénkové nákaze, čili je to prostředek ochrany zdraví.

  • § 106, zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v odstavci 4), ukládá zaměstnancům povinnost dbát o svou vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a i bezpečnost a zdraví svých spolupracovníků. V odst.d), je dále uvedeno -dodržovat stanovené bezpečné pracovní postupy, používat přidělené pracovní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a další ochranná zařízení pro ochranu života a zdraví a tyto svévolně nevyřazovat z provozu.

 Z mého pohledu svazového inspektora BOZP je ochranná rouška ochranným prostředkem před kapénkovou nákazou – infekcí zaměstnanců a všech občanů ČR.

 Pokud jsou občané ČR povinni, dle nařízení vlády ČR ze dne 9.4.2020 tyto ochranné roušky používat, jedná se o prostředek ochrany života a zdraví a nikoliv o ochranný pracovní prostředek schváleného typu.

 

Bohumír Velčovský

svazová inspekce BOZP