• Zveřejněno: 03.11.2017

V úterý 31. října 2017 v Kaiserštejnském paláci v Praze předali náměstek ministryně práce pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Jiří Vaňásek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn, cenu vítězi 4. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP, kterým se stal pan Bc. Michal Bystrianský.

Vítěz soutěže v současné době pracuje jako technik BOZP a PO pro významnou společnost Saint – Gobain Adfors CZ s.r.o., závod Hodonice. Do soutěže se přihlásil s projektem, který obsahoval tři aktivity, zavedené do podnikové praxe v poslední době. Vítězný projekt tvořil velmi obsáhlý materiál zahrnující opatření a řešení problematiky BOZP pro širokou škálu činností – zaměřených na čištění strojů, výškové práce a chemické látky. Tato provozní opatření vedla ke snížení pracovní úrazovosti a jsou platná nejen pro zaměstnance, ale i pro dodavatele.

Na předání ceny vítězi soutěže PROFESIONÁL BOZP přímo navázalo vyhlášení 2. ročníku soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI, jehož uzávěrka je stanovena na 31. července 2018. Slavnostní předání ocenění vítězům 2. ročníku národní soutěže se uskuteční 23. října 2018 v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Soutěž se vypisuje pro tyto soutěžní kategorie:

  1. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze v přípravné fázi, a to při přípravě staveb, tj. od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání objednateli (podle stavebního zákona „stavebníkovi“),
  2. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze při realizaci staveb, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby,
  3. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jak v přípravné fázi, tak při realizaci staveb.

Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkách VÚBP, v.v.i. www.vubp.cz/profesional-koordinator-bozp, oborovém portálu pro BOZP www.bozpinfo.cz a českém Focal Pointu pro BOZP http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/.

______________

Soutěž vyhlašuje a organizuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Na soutěži rovněž spolupracuje Státní úřad inspekce práce. Mediálním partnerem soutěže je společnost Wolters Kluwer, a.s.

 

  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí