• Zveřejněno: 30.11.2018
  • Autor: Ing. Šedivec Jaromír

V minulém týdnu proběhlo jednání o tom, zda bude onemocnění bederní páteře zahrnuto v budoucnosti do seznamu nemocí z povolání a mohu vás potěšit, že to vypadá prozatím nadějně. Tímto zařazením nemoci bederní páteře do seznamu nemocí z povolání by se naplnila dlouholetá práce odborů, Rady vlády pro BOZP a hlavně paní Bc. Bělohlávkové, která se tématu odškodnění nemocí z povolání a rehabilitace dlouhodobě věnuje.

V minulém týdnu si paní Bc. Bělohlávková pozvala na pomoc i paní ministryni práce a sociálních věcí paní Dipl.-Pol. Janu Maláčovou, MSc., když ji pozvala na odborný kulatý stůl k problematice těžkého poškození bederní páteře způsobeného dlouhodobou těžkou fyzickou prací. A udělala dobře, protože v paní ministryni získala velmi dobrého spojence. Paní ministryně má velmi silné sociální cítění, což jsme poznali v jejím přístupu k minimální mzdě, zrušení karenční doby a i v jiných návrzích ministerstva. Také v tomto případě zastává názor, že když si někdo získal z práce těžké poškození zdraví, musí být z titulu pojištění odškodněn. Odbory v tomto případě plně souhlasí. Poněkud odlišný názor měli zástupci zaměstnavatelů, reprezentovaných Svazem průmyslu a dopravy, kteří s předloženým návrhem nesouhlasí, chtějí přezkum podmínek a přepočet nákladů, které souvisí se zařazením této nemoci do seznamu nemocí z povolání. Těžko se tyto obstrukce Svazu průmyslu a dopravy chápou, jako zaměstnavatelé, kteří měli zisk z práce postiženého, by měli mít zájem i o jeho odškodnění, když je vlastně mrzákem – promiňte mi to slovo, ale odškodnění se bude týkat opravdu jen těch nejvíce postižených. Jediné náklady s těmito případy bude mít z titulu pojištění příslušná pojišťovna, která v současné době usiluje všemi prostředky o převod tohoto zákonného pojištění do soukromé sféry. Že by jí příslušní zástupci Svazu průmyslu a odchodu vycházeli vstříc i v tomto případě?

Říká se, že každá koruna dobrá, ale já vám ani nepřeji, abyste toto odškodnění za nemoc z povolání dostali, protože to se bude týkat jenom těch opravdu nejhorších případů. Parametry pro přiznání  nemoci z povolání z důvodů onemocnění bederní páteře jsou nastaveny v prozatímním návrhu tak, že podle propočtů by se toto onemocnění mělo týkat pouze asi třiceti postižených pracovníků ročně a to za splnění několika podmínek. Tou první by byla tříletá práce na pracovišti, kdy by mohlo toto onemocnění bederní páteře vzniknout. Další podmínkou by bylo roční léčení této nemoci, včetně absolvování veškerých odborných vyšetření, kde by byly potvrzeny nezvratné zněny v oblasti bederní páteře způsobené dlouhodobou těžkou fyzickou prací. Toto odborné vyšetření je nezbytné, protože dnes je již možné za pomoci moderních přístrojů zjistit, zda toto onemocnění vzniklo těžkou prací, nebo z vrozených dispozic.

Zařazením onemocnění bederní páteře do seznamu nemocí z povolání ale bude ještě nějakou dobu trvat. Vše je ale na dobré cestě a tak si myslíme, že prvního odškodnění za tuto nemoc z povolání bychom se mohli dočkat do dvou let.

Ing. Šedivec Jaromír – svazový inspektor bezpečnosti práce – OSPZV – ASO ČR

Člen Rady vlády ČR pro BOZP