• Zveřejněno: 11.06.2021
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 21. června 2021
 
Program a materiály k projednání:

1.1      Vyhodnocení epidemické situace a doporučení dalšího postupu

            (Ústní informace MZd)

1.2    Příprava státního rozpočtu na rok 2022  

Předkládací zpráva k návrhu státního rozpočtu ČR na rok

Příprava státního rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024

(Podkladový materiál MF a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

1.3      Návrh směrnice o evropské minimální mzdě

Navrh smernice o EMM kveten2021

Priloha č.1 k materialu Navrh smernice o EMM - kveten 2021

Priloha č. 2 k materialu Navrh smernice o EMM - kveten2021

(Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost)

1.4      Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2022

(Podkladový materiál MPSV)

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2022

Příloha k materiálu Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2022

1.5      Návrh novely zákona o významné tržní síle

Návrh novely zákona o Významné tržní síle

(Podkladový materiál MZe ve spolupráci s MPO a záznamy z jednání pracovních týmů RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí, vnitřní trh a pro hospodářskou politiku)

  1. Materiály pro informaci

2.1      Rámcová dohoda evropských sociálních partnerů o digitalizaci

            (Podkladový materiál ČMKOS a SP ČR)

Rámcová dohoda evropských sociálních partnerů o digitalizaci

  1. Různé
 
  • Zdroj: Vláda ČR