• Zveřejněno: 08.07.2024

Program 176. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 16. července 2024 v 16:00 hod.

  1. Kontrola plnění závěrů z předchozích plenárních schůzí

          (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

  1. Materiály k projednání

2.1     Jmenování vedoucího Pracovního týmu RHSD ČR pro životní prostředí

          (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

2.2     Státní energetická koncepce

          (Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

2.3     Komplexní strategie pro rozvoj odborného vzdělávání

          (Podkladový materiál MŠMT a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje)

2.4     Hodnocení implementace exportní strategie

(Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

2.5     Pobyt a zaměstnávání cizinců v ČR

          Záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků

(Podkladový materiál MV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků)

2.6     Stav implementace programů fondů EU a příprava nového programového období

(Podkladový materiál MMR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU)

  1. Materiály pro informaci

3.1     Zpráva o vývoji na trhu práce

          (Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost)

3.2     Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

(Podkladový materiál MD a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu)

  1. Různé
  • Zdroj: vláda ČR