• Zveřejněno: 26.04.2024

Program 175. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 6. 5. 2024 v 16:00 hod.

  1. Kontrola plnění závěrů z předchozích plenárních schůzí

            (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

  1. Materiály k projednání

2.1      Situace v zemědělství

            Příloha 1 - ÚZEI Aktualizace příjmové situace podniků v roce 2023

            Příloha 2 - TÚ__final_V1_Odhad vývoje nákladů_únor 2024

            Podklady PT RHSD 6.5.2024 - Zemědělství

            (Podkladový materiál MZe a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí)

2.2      Ukotvení duálního vzdělávání do školského systému

           Záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje

            (Podkladový materiál MŠMT a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje)

2.3      Ustavení Pracovního týmu RHSD ČR pro životní prostředí

            (Podkladový materiál Sekretariátu RHSD ČR)

2.4      Vládní návrh Dohody o poskytnutí státního příspěvku určeného k úhradě nákladů vzniklých podle ustanovení § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění         pozdějších předpisů, na rok 2024

(Podkladový materiál MPSV)

  1. Různé
  • Zdroj: Vláda ČR