• Zveřejněno: 17.09.2023

Program 172. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se uskuteční dne 25. září 2023 

1. Kontrola plnění závěrů z předchozích plenárních schůzí

    (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

 2. Materiály k projednání

2.1 Vládní návrh Dohody o poskytnutí státního příspěvku určeného k úhradě nákladů vzniklých podle ustanovení § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2024

     (Podkladový materiál MPSV)

2.2  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2024 včetně rozpočtové dokumentace

      (Podkladový materiál MF)   

2.3  Výše minimální mzdy pro rok 2024

      (Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost)

2.4  Návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců (cizinecký zákon)

       (Podkladový materiál MV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků)

2.5  Společný záměr podpory dalšího profesního vzdělávání jako integrální součásti celoživotního učení

        Záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje

        (Podkladový materiál MŠMT a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje)

2.6   Opatření na podporu středního odborného školství a oborů s technickým či řemeslným zaměřením

        (Podkladový materiál MŠMT a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje)

3.  Materiály pro informaci

3.1 Informace o postupu prací na důchodové reformě

      (Podkladový materiál MPSV)

4.  Různé

  • Zdroj: Vláda ČR