• Zveřejněno: 03.07.2023

Program 171. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 10. července 2023 ve 14:00 hod.

  1. Kontrola plnění závěrů z předchozích plenárních schůzí

          (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

  1. Materiály k projednání 

2.1     Změna ve vedení Pracovního týmu RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU

          (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

2.2     Vládní návrh Dohody o poskytnutí státního příspěvku určeného k úhradě nákladů vzniklých podle ustanovení § 320a písm. b)             zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2023

          (Podkladový materiál MPSV)

2.3     Změny nabídky a poptávky po práci v České republice do roku 2031 v kontextu demografického vývoje

          (Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a                 zaměstnanost) 

2.4     Partnerský model řízení systému celoživotního učení

          staženo

2.5     Perspektiva a vize vzdělávání stavebních řemesel 2030

          (Podkladový materiál MŠMT a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje)

2.6     Strategie podpory exportu a internacionalizace firem (exportní strategie)

Exportní strategie 2023-2033 - manažerské zhrnutí

          (Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

2.7     Příprava státního rozpočtu ČR na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026

          (Podkladový materiál MF a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku

  1. Různé

 

Program společného jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR s krajskými tripartitami dne 10. července 2023 od 16:00 hod. na Úřadu vlády

1. Regionální školství

(Podkladový materiál Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

2. Financování sociálních a zdravotních služeb

(Podkladový materiál Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví)

3. Různé

  • Zdroj: RHSD ČR