• Zveřejněno: 11.11.2022

 167. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, se bude konat dne 14. listopadu 2022 od 16:00 hod.

Program a materiály k projednání

1.1      Výsledek projednání cen energií ve VN a NN a z toho vyplývající opatření pro spotřebitele

            (Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

1.2      Dopady ekologické legislativy EU na ČR

            (Podkladový materiál MPO ve spolupráci s MŽP a ministrem pro evropské záležitosti a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

1.3      Stav implementace programů fondů EU a příprava programového období 2021 – 2027

            (Podkladový materiál MMR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU)

1.4      Programy podpory z Modernizačního fondu

(Podkladový materiál MŽP ve spolupráci s MMR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

1.5      Novelizace zákoníku práce

           Transpoziční novela ZP - shrnutí připomínkového řízení

           Záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost

(Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost)

1.6      Stav notifikace kurzarbeitu

           Záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost

(Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost) 

  1. Různé
  • Zdroj: Vláda ČR