• Zveřejněno: 16.09.2021

Program 160. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR,

  1. Materiály k projednání

     1.2 Vládní návrh Dohody o poskytnutí státního příspěvku určeného k úhradě nákladů vzniklých podle ustanovení § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na rok                   2022 (Podkladový materiál MPSV)

     1.3 Odvolání a jmenování vedoucího pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

  1. Různé