• Zveřejněno: 08.04.2021
158. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 12. dubna 2021 od 9:00 hod. Program a materiály k projednání:

1.1      Aktuální stav epidemické situace a doporučení dalšího postupu

            (Ústní informace MZd)

1.2      Zpráva o postupu v přípravě programového období 2021+, Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci

(Podkladový materiál MMR ve spolupráci s MPO a MŽP a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU)

1.3      Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR

            (Podkladový materiál MPO a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

1.4      Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

(Podkladový materiál MD a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu)

1.5      Stav řešení kůrovcové kalamity a další postup v této oblasti

(Podkladový materiál MZe a záznamy z jednání pracovních týmů RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí a pro hospodářskou politiku)

1.6      Odvolání a jmenování vedoucího pracovního týmu RHSD ČR

(Podkladový materiál Sekretariát RHSD ČR)

  1. Různé
  • Zdroj: Vláda ČR