• Zveřejněno: 26.06.2020
 

1. Materiály k projednání

1.1 Valorizace zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí

1.2 Stav čerpání prostředků fondů EU a příprava nového programového období

1.3 Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

1.4 Průběžné vyhodnocení programů COVID a ANTIVIRUS

2. Pro informaci

2.1 Návrh specifických doporučení Rady k Národnímu programu reforem ČR

3. Různé

  • Zdroj: vlada CR