• Zveřejněno: 20.05.2020
152. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 25. května 2020  formou videokonference s následujícím programem:
 
  1. Materiály k projednání

     1.1. Aktuálně přijímaná opatření v souvislosti s dopady koronavirové krize a možnosti jejich rozšíření dle požadavků sociálních partnerů

            Zásadní požadavky Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČF k uvolňování opatření nouzového stavu

            Souhrn opatření MK proti dopadům COVID 19

            Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce                2020

     1.3. Valorizace zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí

     1.4. Změny v pracovních týmech Rady hospodářské a sociální dohody ČR

  1. R ů z n é

 

 

 
 
  • Zdroj: vláda ČR