Odborový svaz zaměstnanců pojišťoven

Úvalská 38
100 00 Praha 10
+420 224 558 140