DEMOKRATICKÁ ODBOROVÁ ORGANIZACE SOUKROMÝCH ÚŘEDNÍKŮ, DÍLOVEDOUCÍCH, MISTRŮ, ZAMĚSTNANCŮ DOPRAVY, SLUŽEB, OBCHODNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ZAHRANIČNÍCH PODNIKŮ A VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDENTSTVA KOMERČNÍHO A TECHNICKÉHO SMĚRU

 

JEDNOTNÝ SVAZ SOUKROMÝCH ZAMĚSTNANCŮ

 

 

=založeno 1893=

Sídlo: Praha 10, Na Hroudě 37, PSČ: 100 00
Předseda JSSZ: Eduard Kremlička
Místopředseda JSSZ a člen předsednictva ASO: Ladislav Tonar
Tajemník JSSZ: Václav Straka
Kontakt: +420 267 312 760
E-mail: strav@volny.cz, strakav@post.cz

Jednotný svaz soukromých zaměstnanců byl založen v listopadu 1893. V roce 2003 bude 110. výročí jeho trvání s přestávkou válečného a poválečného období. V předválečném období měl JSSZ vypracovanou vlastní hospodářskou, sociální, zdravotní a zaměstnaneckou politiku a byl nejprogresivnější odborovou organizací v Evropě. Po okupaci českých zemí nacistickou armádou byl JSSZ obsazen Gestapem, zatčen poslanec Robert Klein a s tajemníkem JSSZ Jáchymem Katzrem, který organizoval odboj našich letců ve Velké Británii, byli v koncentračním táboře popraveni. Téměř 10 000 členů JSSZ bylo v koncentračních táborech umučeno. V poválečném období byl majetek JSSZ převeden Revolučnímu odborovému hnutí.

JSSZ obnovil svoji činnost v roce 1990 a usiluje o navrácení alespoň části majetku k využití ve prospěch členské základny.

JSSZ je členem Asociace samostatných odborů a je dosud bezpříspěvkovou organizací. Má v současné době 3000 členů. Sdružuje zaměstnance dopravy, obchodu a služeb, technické a administrativní pracovníky a rovněž studenty technického a ekonomického směru.

V rámci ASO poskytuje pracovně právní a sociální poradenské služby, dbá o bezpečnost práce zaměstnanců a v součinnosti s OSPZV-ASO umožňuje využití rekreačních zařízení.