• Zveřejněno: 18.02.2017

Během minulého měsíce provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 1 882 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů přitom navrhly celkem 342 pokut ve výši 17.167.500,- Kč.

V průběhu měsíce ledna zapsaly orgány inspekce práce do evidence celkem 4 806 pracovních úrazů a zodpověděly celkem 1 222 dotazů v rámci základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce.

V uplynulém měsíci obdržel Státní úřad inspekce práce 966 podnětů ke kontrole u zaměstnavatelů. Nejčastěji se podatelé podnětů cítili poškozeni na úseku odměňování (246 lednových podnětů ke kontrole), dále poukazovali na možné nedostatky v oblasti pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (183 podnětů), v oblasti nelegální práce občanů ČR (131 podnětů), v oblasti pracovní doby (92 podnětů) a v oblasti náhrad mzdy či platu (71 podnětů).
__________

Další statistické údaje z činnosti Státního úřadu inspekce práce viz následující tabulková část.

 Počet kontrol evidovaných v lednu 2017   1 882

Navržené pokuty za zjištěná porušení

 Oblast výkonu kontrolní činnosti   Počet pokut   Ve výši 
 bezpečnost práce  86  4.121.500,-Kč
 pracovní vztahy a podmínky  210  6.583.000,-Kč 
 zákon o zaměstnanosti  46  6.463.000,-Kč
 Celkem   342  17.167.500,-Kč

Podané podněty ke kontrole

 Oblast výkonu kontrolní činnosti   Počet  
 bezpečnost práce  72
 pracovní vztahy a podmínky  712
 zákon o zaměstnanosti  181
 poskytování služby péče o dítě v dětské skupině    1
 Celkem  966

1 222 zodpovězených dotazů zájemců o základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce
261 posouzených projektových dokumentací

Počet evidovaných pracovních úrazů

 Druh úrazu   Celkem   Z toho u cizích státních příslušníků 
 Ostatní  4 696  129
 Závažný *   104  4
 Smrtelné  6  1
 Celkem  4 803  134

* (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů)

Pracovní úrazy na území ČR

 Kraje ČR  Počet 
 Středočeský kraj   554
 Moravskoslezský kraj   524
 Olomoucký kraj  392
 Hlavní město Praha  380
 Ústecký kraj  373
 Královéhradecký kraj   353
 Jihomoravský kraj  350
 Plzeňský kraj   333
 Pardubický kraj   331
 Vysočina   292
 Liberecký kraj   241
 Jihočeský kraj  238
 Zlínský kraj  182
 Karlovarský kraj   137
 Neurčeno*  101
 Celkem  4 784

Pracovní úrazy mimo ČR

 Stát   Počet 
 Německo   9
 Rakousko  2
 Belgie  2
 Francie  1
 Nizozemí   1
 Polsko  1
 Ruská federace    1
 Slovensko  1
 Švýcarsko  1
 Neurčeno*  3
 Celkem  22

* (zaměstnavatel neuvedl)

 

  • Zdroj: Státní úřad inspekce práce