Vstupní lékařská prohlídka je povinná pro každého, kdo nastupuje do nového pracovního poměru. Absolvovat ji musíte ještě před jeho vznikem. V případě práce na dohodu jste povinni se nechat vyšetřit jen v určitých případech. Ve spolupráci s odborníky ze spotřebitelské organizace dTest přinášíme informace i o tom, jaký lékař vás musí vyšetřit, či kdo prohlídku zaplatí.

Pokud před nástupem do nového zaměstnání neabsolvujete vstupní lékařskou prohlídku, začít pracovat nesmíte. V takovém případě totiž budete považováni za zdravotně nezpůsobilého. Zaměstnavatel vám ji tedy musí vždy zajistit ještě před vznikem pracovního poměru.

„Pokud na to zaměstnavatel nedohlédne a umožní pracovat tomu, kdo nebyl řádně prohlédnutý lékařem, může mu inspekce práce uložit pokutu,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

„Pokud budete pracovat na dohodu, je vstupní lékařská prohlídka nezbytná, pouze pokud jde o rizikovou práci nebo pokud má o zdravotní způsobilosti uchazeče zaměstnavatel pochybnosti,“ doplnil Zelený.

Jaký lékař může provést vstupní prohlídku?

Obecně platí, že zaměstnavatel by měl mít smluvního lékaře, který pro něj poskytuje pracovně-lékařské služby. Jaký lékař konkrétně by vás měl před nástupem do zaměstnání prohlédnout, pak závisí na tom, do jaké kategorie je zařazena práce, kterou budete vykonávat. Řídí se to tím, do jaké míry může mít práce nepříznivý vliv na vaše zdraví.

První kategorie zahrnuje práce, u nichž se nepředpokládá nepříznivý vliv na zdraví, typicky práce v kanceláři. „V případě první kategorie prací může vstupní prohlídku provést i praktický lékař uchazeče o zaměstnání,“ doplnil Zelený.

U prací ve druhé kategorii je možné očekávat nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně. Kategorii třetí a čtvrtou označuje zákon jako rizikové práce. Dochází tu k překračování hygienických limitů i zvýšenému zdravotnímu riziku. Práce ve třetí kategorii vyžadují používání osobních ochranných pracovních prostředků a opakovaně se u nich vyskytují nemoci z povolání. Do kategorie čtvrté jsou zařazeny práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných ochranných opatření.

Kdo uhradí poplatek za vstupní prohlídku?

Jestliže po absolvování lékařské prohlídky uzavřete se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, případně některou z dohod (o pracovní činnosti či o provedení práce), platí vstupní prohlídku zaměstnavatel.

Pokud ale k uzavření smlouvy nedojde, hradí prohlídku uchazeč. Je možné se ale se zaměstnavatelem dohodnout, že ji i v takovém případě zaplatí.

V tomto ohledu je specifická práce v noci, protože pokud jde o posouzení zdravotní způsobilosti pro její účely, platí zaměstnavatel prohlídku vždy.