• Zveřejněno: 15.11.2019
151. Plenární schůze RHSD ČR se bude konat dne 18. 11. 2019.
 
Program a materiály k projednání:

1.1. Zemědělství

Zápis z jednání PT RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí ze dne 24. 10. 2019

1.2.  Digitální agenda Informace o programu Digitální Česko (postup v digitální agendě k 31. 10. 2019

1.3.  Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech

Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 11. 9. 2019

1.4.  Souhrnný akční plán Programu RE:START

Souhrnný akční plán Programu RE:START

Příloha č. 1 - čerpání dotačních programů v strategie RE:START

Zápis z jednání PR RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ze dne 21. 10. 2019

1.5.  Reformní opatření v oblasti školství

Přehled navrhovaných a prováděných opatření za účelem zkvalitnění vzdělávání a zlepšení řízení vzdělávací soustavy v ČR

1.6.  Stav implementace elektronického potvrzení pracovní neschopnosti (e-neschopenka)

Stav implementace elektronického potvrzení pracovní neschopnosti (e-neschopenka)

Harmonogram realizace technického řešení e-neschopenky od 1.1.2020

1.7.  Novela zákona o významné tržní síle

Novelizace zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

1.8.  Minimální mzda

Předkládací zpráva k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě

Důvodová zpráva

Shrnutí závěrečné zprávy RIA

Platné znění části nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě s vyznačením navrhovaných změn

2. R ů z n é

  • Zdroj: Vláda ČR