• Zveřejněno: 10.07.2015

Odborové sdružení zaměstnanců Jednoty
Jednota Družstvo spotřebitelů v Kaplici

Kaplice nádraží 86
382 41 Kaplice
+420 602 773 575
+420 380 302 227
sekretariat@jednotakaplice.cz

www.jednotakaplice.cz, www.facebook.com/jednotakaplice