• Zveřejněno: 20.11.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Zemědělcům v České republice letos podle odhadu Zemědělského svazu (ZS) ČR stoupnou tržby za osm hlavních komodit skoro o dvě miliardy korun a mírně převýší 90 miliard korun. V porovnání s minulým rokem sklidili víc obilovin a brambor. Řepky se sice urodilo méně, ale pokles produkce pomáhá vyrovnávat její lepší cena. Na úterním zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR ve Větrném Jeníkově to řekl jeho předseda Martin Pýcha.

Jak dále informoval portál Zemědělec, v porovnání s výsledky po roce 2000 budou letošní tržby zemědělských podniků nadprůměrné. Roční úroveň tržeb se v tomto období podle svazu v průměru pohybovala okolo 84 miliard korun. Martin Pýcha poukázal rovněž na prohlubující se schodek agrárního zahraničního obchodu.

Zemědělský svaz ČR zároveň upozorňuje, že záporné saldo zahraničního obchodu, by mohlo dále vzrůst. V loňském roce bylo minus 40 miliard korun. Podle zemědělských odborníků důvodem jeho růstu jsou hlavně vysoké dovozy masa. Úroda, podle Martina Pýchy, letos dopadla lépe než v minulém roce s větším suchem. „Na druhou stranu – zase máme hraboše,“ uvedl, jak cituje portál Zemědělec. Hraboši podle něj už svazu způsobili škody na polích za více než 1,34 miliardy, například u cukrovky. Martin Pýcha předpokládá, že výčet těchto škod není konečný.

Pokud jde o výši tržeb, tak, podle vedení svazu, se meziročně navýšily tržby za rozhodující pěstované plodiny. V živočišné výrobě, podle Martina Pýchy, zůstaly letošní tržby zhruba stejné jako v loňském roce. Mezi rozhodující komodity svaz řadí obiloviny, řepku, brambory, cukrovku, mléko, jatečná prasata, skot a drůbež. Nejvíc peněz zemědělci letos získají prodejem mléka, které představuje 29 procent z výše zmíněného objemu tržeb. Na druhém místě je obilí s podílem asi 26 procent na celkových tržbách, třetí řepka zemědělským podnikům zajistí asi 12 procent tržeb. Cena mléka v České republice stoupla a pohybuje se na podobné úrovni jako v Německu, což Martin Pýcha přičetl jeho vyššímu vývozu. Domácí mlékárny se podle něj snaží udržet dodávky. Zároveň uvedl, že lepší letošní zpeněžování zemědělské produkce nemůže zvrátit dlouhodobý negativní trend.

Po roce 2000 se roční tržby za hlavní zemědělské komodity v ČR podle Zemědělského svazu ČR včetně letoška dostaly nad 90 miliard korun pětkrát. Nejnižší byly v roce 2009, kdy zůstaly na 70 miliardách. Nejvíc za hlavní komodity zemědělské podniky utržily v letech 2013 a 2014, kdy za ně získaly 97 miliard, respektive 98 miliard korun.

  • Zdroj: Zemedelec.cz