• Zveřejněno: 04.06.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SČL) vítají, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dostal od premiéra Andreje Babiše za úkol jednat s odbory o jejich požadavcích na odměny za práci během epidemie koronaviru. Uvádějí ve své společné výzvě premiérovi Andreji Babišovi k jednání o odměnách pro zaměstnance nemocnic za práci během epidemir koronaviru, kterou dnes zveřejnily.

Ve své výzvě zdravotnické odbory dále uvádějí, že dosavadní přístup ministra zdravotnictví k odměnám zaměstnanců nemocnic za mimořádné pracovní nasazení, při němž riskovali své zdraví, je pro odbory zcela nepochopitelný.

Konstatují, že již 9. dubna, tedy před téměř dvěma měsíci, zdravotnické odbory zaslaly premiérovi Babišovi a ministrovi Vojtěchovi dopis, který obsahoval konkrétní a podrobně zdůvodněný návrh na odměny pro zaměstnance zdravotnictví, včetně řešení, jak zajistit peníze na odměny, a popisu, jak zajistit, aby byly odměny vyplaceny všem zaměstnancům ve všech typech nemocnic.

Od té doby zdravotnické odbory svůj návrh, jeho odůvodnění a způsob finančního zajištění opakovaly na všech jednáních, například detailně 19. května na jednání zdravotnické tripartity, naposledy potom v tomto týdnu jak 1. června na jednání s náměstkyní ministra Helenou Rögnerovou, tak 3. června na jednání poslaneckého zdravotního výboru.

V uplynulých dvou měsících odbory ministra opakovaně vyzývaly, aby v této věci konal, aby svou nečinností přestal bránit vyplacení odměn pro zaměstnance nemocnic.

Zdravotnické odbory nechápou, jak nyní ministr může tvrdit, že jejich návrh je pro něj nový, že se s ním seznámí. To není pravda, s návrhem byl seznámen opakovaně a vyjadřoval se k němu. Zároveň, jak může ministr zdravotnictví veřejně říkat, že požadovaly odměny jen pro zaměstnance, kteří pracovali s COVID pozitivními pacienty. To není pravda. Odbory od počátku a po celou dobu požadovaly odměny pro všechny zaměstnance nemocnic, a to ve třech různých výších podle stupně jejich ohrožení. Zdůrazňují, že ohroženi byli všichni! Zdravotnické odbory připomínají, že nákaza hrozila v jakékoliv nemocnici a komukoliv ze zaměstnanců. Všichni proto museli pracovat s větším nasazením a v náročnějších podmínkách, často s nedostatečnými ochrannými pomůckami. Desetinu z těch, kteří onemocněli COVID-19, tvoří zdravotníci, a to všech profesí, včetně například laborantů atd.

Odbory odmítají ministrovo alibistické schvalování zodpovědnosti na managementy nemocnic.

„Nestačí vyvěsit na Ministerstvo zdravotnictví ČR transparent s poděkováním. Nestačí vydat pokyn pro největší přímo řízené nemocnice a k zaměstnancům v desítkách dalších nemocnic se otočit zády. Adam Vojtěch není ministrem fakultních nemocnic, je ministrem zdravotnictví České republiky,“ píší zdravotnické odbory ve své výzvě premiérovi Andreji Babišovi. Podle nich je povinností státu postarat se o odměny pro zaměstnance nemocnic, protože si je zaslouží.

Dále uvádějí, že nikdo na světě v tuto chvíli neví, jaký bude vývoj nemoci COVID-19 v příštích měsících. Jisté ale je, že pokud by se epidemie vrátila, budou to zase zaměstnanci nemocnic, na které bude celý stát spoléhat, že ji znovu úspěšně zvládnou, že půjdou do práce nasazovat všechny své síly a riskovat své zdraví.

„Přesto se nyní stát, zastupovaný ministrem zdravotnictví, k těmto zaměstnancům chová neuctivě, nevděčně a urážlivě,“ konstatují ve své výzvě premiérovi.

OS zdravotnictví a sociální péče ČR a LOK-SČL proto vyzývají k jednání o odměnách pro zaměstnance nemocnic premiéra Andreje Babiše.

  • Zdroj: OSZSP ČR, LOK-SČL