• Zveřejněno: 29.04.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SL) dnes vyzvaly ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby přestal svou nečinností blokovat vyplácení mimořádných příplatků zaměstnancům zdravotnictví za nasazení v období pandemie COVID-19.

Autoři a signatáři výzvy, předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel, v této výzvě připomínají, že OSZSP ČR i LOK-SČL se již 9. dubna na ministra Adama Vojtěcha, ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou i premiéra Andreje Babiše obrátily se žádostí o vyplacení zvláštních příplatků pro zaměstnance nemocnic, zdravotnické záchranné služby, zařízení sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví v tzv. I. linii v souvislosti s poskytováním zdravotních a sociálních služeb pacientům a klientům s COVID-19 nebo ohrožených nákazou COVID-19.

Premiér Andrej Babiš opakovaně veřejně ocenil práci těchto zaměstnanců a podpořil vyplacení mimořádných odměn. Podle informací odborů také pověřil oba ministry, aby tento úkol splnili.

Ministryně Jana Maláčová o možnostech vyplacení těchto odměn jednala s odbory, připravila konkrétní návrh a již dvakrát jej přednesla na jednání vlády.

Ministr Adam Vojtěch pouze 16. dubna zaslal ředitelům přímo řízeným organizacím (což jsou fakultní nemocnice a několik málo dalších zařízení) dopis s výzvou, aby vyplatili zaměstnancům v první linii za hodinu práce bonus v rozmezí 100 až 500 Kč a těm, kteří provádějí odběry, až 1500 Kč na hodinu.

Odborový svaz a LOK-SČL považují tento přístup ministra Adama Vojtěcha za zcela nepřijatelný, připomínají mu, bohužel již opakovaně, že není ministrem fakultních nemocnic, ale ministrem zdravotnictví České republiky.

Odborový svaz a LOK-SČL proto požadují, aby ministr zdravotnictví Adam Vojtěch neprodleně řešil otázku mimořádných příplatků či odměn pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví, kteří pečovali a pečují o pacienty s COVID-19, ale i pro další zaměstnance zdravotnictví, neboť i od nich vyžaduje současná pandemie mimořádné pracovní i osobní nasazení, což se týká jak zdravotníků, tak i nezdravotníků.

OSZSP ČR a LOK-SČL dále požadují, aby ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přestal svou dosavadní nečinností blokovat vyplacení těchto mimořádných příplatků či odměn, a to jak ve zdravotnictví, tak i v sociálních službách, neboť je žádoucí, aby odměny byly vyplaceny najednou v obou těchto souvisejících a pandemií postižených resortech.

OSZSP ČR a LOK-SČL zároveň vyzývají premiéra Andreje Babiše, aby vyžadoval splnění svého veřejně daného slibu o odměnách pro zaměstnance bojující s nákazou COVID-19 v první linii tak, aby ji dostali spravedlivě všichni, kteří si ji zaslouží, a to v nejvyšší možné výši a nejbližším možném termínu.

  • Zdroj: OSZSP ČR, LOK-SČL