• Zveřejněno: 11.03.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Zemědělský svaz ČR (ZS ČR) ve své tiskové zprávě, kterou vydal dnes 10. března 2023, uvádí, že „Ministerstvo zemědělství ČR povede meziresortní pracovní skupinu, která se bude věnovat vysokým cenám potravin. K prvnímu jednání se sejde 21. března. Jejím cílem je zjistit, zda růst cen téměř všech základních potravin skutečně způsobily zvýšené náklady, nebo, zda jde o umělé navyšování někde v dodavatelském řetězci. Pracovní skupina bude kontrolovat dostatečné využívání dostupných nástrojů a navrhovat další podněty k řešení situace,“ s tím, že Zemědělský svaz ČR se přitom odvolává na tiskovou zprávu Ministerstva zemědělství ČR.

Ve tiskové zprávě ZS ČR je dále uvedeno vyjádření předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy:

„Snahu Ministerstva zemědělství k zjišťování příčin mimořádně vysokých cen potravin v České republice vnímám jako legitimní a správnou. Zemědělský svaz ČR i zemědělské podniky, které sdružujeme budou připraveny spolupracovat s nově vznikající meziresortní skupinou Ministerstva zemědělství ČR. Doufám, že meziresortní skupina využije veškerých dostupných možností, aby nezávisle posoudila tvorbu cen u potravin a spotřebitelé za ně platili férové ceny. Věřím, že se najdou způsoby pro nezávislé mapování cen a marží, aniž by byla narušena svoboda podnikání a pravidla hospodářské soutěže.

Podmínkou je proto férovost a transparentnost, které by ovšem měly platit pro všechny, ve všech fázích výroby potravin, tedy od zemědělské prvovýroby, přes zpracovatele, až po obchodníky. Doposud byla transparentnost zajištěna pouze u zemědělských podniků, o kterých stát vede velmi podrobnou evidenci.

Opakovaně upozorňuji na to, že zemědělci stěží mohou ovlivnit ceny, za které prodávají své výrobky. Ceny zemědělských produktů se tvoří na světových a evropských trzích, čeští zemědělci tu cenu pouze přijímají. Navíc podíl zemědělců na konečných cenách potravin se dlouhodobě snižuje. Výslednou cenu v obchodech pak ovlivňují zahraniční obchodní řetězce, které mají na českém trhu významnou tržní sílu. A v neposlední řadě je to výše sazby daně z přidané hodnoty, která dotváří konečnou cenu potravin,“ uvádí předseda ZS ČR Martin Pýcha.

  • Zdroj: Zemědělský svaz ČR