• Zveřejněno: 24.03.2020
  • Autor: Martin Malý, předseda OSŽ

Vážené kolegyně a kolegové,

v důsledku epidemie COVID-19 jsme se všichni ocitli v situaci, kterou by si možná ještě před dvěma měsíci málo kdo předpokládal. Jednotlivé státy zcela zjevně časově dost nekoordinovaně postupně zavádějí různá ochranná opatření proti šíření epidemie, která zásadním způsobem ovlivňují náš každodenní život. Stejně tak u nás v ČR  v posledních dech vláda a různé krizové štáby téměř denně zavádějí nová pravidla a opatření  proti šíření epidemie. Zaměstnavatelé potom kromě přímé aplikace těchto nařízení ve snaze zmenšovat riziko šíření nákazy  vedle poskytování ochranných prostředků, důrazu na dodržování hygienických zásad a provádění desinfekce prostor pro ochranu zaměstnanců při současném udržení provozu  realizují různá opatření, která mají minimalizovat fyzický kontakt mezi lidmi. Od zavádění práce z domova s využitím elektronické komunikace, omezování přímého styku se zákazníky, jako např. ochranná skla na pokladnách, pouze vizuální kontrola dokladů cestujících v osobní dopravě, přerušení prodeje jízdenek vlakovými četami, přes dočasné rozdělování zaměstnanců na pracovištích, kde je nutná osobní přítomnost zaměstnanců a nelze ji vykonávat vzdáleně, do turnusových skupin, které se navzájem na pracovištích nebudou potkávat, až po dočasné převádění na jinou práci. Specifická je v tomto ohledů situace u našich kolegů pracujících ve zdravotnictví, kde je každodenní riziko plynoucí ze styku s potenciálně nakaženými lidmi ještě vyšší a tomu musí odpovídat i všechna přijímaná ochranná opatření.

Chtěl bych Vám všem na tomto místě předem poděkovat za respektování a dodržování všech těchto ochranných opatření, které nám samozřejmě v mnoha ohledech budou komplikovat život, nicméně jsou nezbytná, pokud máme udržet fungování všech potřebných činností  a současně v maximálně možné míře  ochránit zdraví zaměstnanců i zákazníků.

Chtěl bych zde také zvláště poděkovat všem dobrovolníkům (většinou spíše dobrovolnicím), kteří ať už na pracovišti, nebo doma se zapojili do výroby ochranných roušek, kterých je v zemi (a zřejmě i v celé Evropě) zatím kritický nedostatek. Jsem přesvědčen o tom, že uvědomělé dodržování ochranných opatření, vzájemná tolerance, ochota akceptovat různá dočasná omezení a ochota pomáhat druhým jsou důležitými předpoklady pro zvládnutí situace a minimalizaci škod na životech, zdraví a materiálních hodnotách. Současně bych Vás chtěl ujistit, že i vedení OSŽ zůstává v současné situaci plně funkční a je připraveno pomáhat všude tam, kde to bude prospěšné. Kromě různých aktuálních opatření a návrhů současně už také myslíme i na budoucnost, kdy po odeznění epidemie bude třeba znovu rozhýbat ty části našeho hospodářství, jejichž činnost je nyní dočasně omezena nebo přímo přerušena. Proto na úrovni tripartity podporujeme programy finanční pomoci, které mají zaměstnavatelům napomoci hradit po dobu omezení nebo zastavení provozu náhradu ušlého výdělku a tím udržet zaměstnance ve firmách připravené k co nejrychlejšímu obnovení provozu po skončení epidemie. O nejdůležitějších aktivitách OSŽ potom informujeme na www.osz.org

Martin Malý, předseda OSŽ

http://www.osz.org/