• Zveřejněno: 04.06.2019

Rozhořčeně musíme odmítnout jedno vyjádření z  Prohlášení KZPS ČR, a to  že "...Vláda ČR spolu s odbory pomáhá likvidovat český průmysl a malé a střední podniky, protože pro ně budou zahraniční pracovníci nákladově nedostupní."

V ČR nelze brát odbory jako celek. Už 25 let existují dvě odborové centrály, které ne vždy mají stejný názor na aktuální problémy. Tak také v tomto případě.

Asociace samostatných odborů nikdy nesouhlasila s tím, aby čeští zaměstnanci byli odměňováni za svou práci méně než cizí státní příslušníci, v tomto případě Ukrajinci. Zastáváme a vždy jsme zastávali princip vyjádřený v zákoníku práce, že "Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků". Čili za výkon práce stejných parametrů náleží stejná odměna. A rozhodně nemůže hrát v odměňování roli národnost či státní příslušnost.

 Pokud tedy "odbory" se k tomuto nepochopitelnému záměru vyjádřili souhlasně, tak to NIKDY NEBYLA ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ!

V Praze dne 4. června 2019, 15.00 hod.

 

                                                                Bohumír Dufek

                                                                 předseda ASO

                                                                 č.tel. 602 346 269

Vyjádření Asociace samostatných odborů