• Zveřejněno: 04.04.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Zemědělci s očekáváním a zájmem čekali na hlasování Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI). Hlasování k Společné zemědělské politice EU po roce 2020 se uskutečnilo 2. dubna 2019.

Agrární komora ČR ve zprávě k průběhu zasedání Konsorcia, vydané 4. dubna 2019, upozorňuje, že šlo o poslední zasedání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova před volbami do Evropského parlamentu, které se konají ve všech členských zemích EU v květnu t.r. Takže, z toho vyplývá, že další hlasování tohoto výboru os Společné zemědělské politice EU po roce 2020 se tedy uskuteční až po volbách do Evropského parlamentu. Nový Výbor, tedy ve svém novém složení po volbách, se bude zabývat stanoviskem „starého výboru“ a rozhodne, zda se s touto zprávou bude dále pracovat, nebo zda zprávu odmítne a zahájí činnost od začátku a připraví ji jako novou.

Agrární komora ČR ve své zprávě dále vysvětluje, že odcházející Evropská komise mezitím již připravila a představila legislativní návrhy ke Společné zemědělské politice po roce 2020. K předloženému legislativnímu návrhu bylo v rámci Evropského parlamentu předloženo 5.253 pozměňovacích návrhů ze strany členů Výboru pro zemědělství a rozvoje venkova a dalších 670 pozměňovacích návrhů ze strany dalších výborů Evropského parlamentu, jichž se tato problematika dotýká. Zpravodajka pro zprávu Evropského parlamentu ke Strategickým plánům Společné zemědělské politiky Esther Herranz García ze Španělska, vybrala a zpracovala z předložených pozměňovacích návrhů zhruba 130 kompromisních návrhů, o kterých, o kterých bylo během jednání hlasováno.

V pořadí prvním návrhem, o kterém europoslanci hlasovali, byl pozměňovací návrh německého europoslance Alberta Desse, který předložil úplné odmítnutí návrhu Evropské komise. Jeho návrh byl odmítnut. Odmítnuta byla také většina návrhů, které předložil Výbor EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Řada kompromisních návrhů zpravodajky E. H. García ale byla v průběhu vyjednávání upravena tak, aby požadavky Výboru EP pro životní prostředí na „zelenější“ Společnou zelenou politiku reflektovala.

O jednotlivých kompromisních návrzích bylo hlasováno zvlášť, následně bylo hlasováno o schválení pozice COMAGRI jako takové. Výslednou pozici Výboru pro zemědělství a rozvoje venkova podpořili europoslanci poměrem hlasů 27 pro, 17 proti, 1 se zdržel.

Agrární komora ČR k tomu dále uvádí, že téma Společné zemědělské politiky po roce 2020 je nutné z pohledu českých zemědělců vnímat jako trvale zásadní a proto jednání zástupců českého státu i nevládních agrárních organizací nadále intenzivně pokračují, a to i přes faktor voleb do Evropského parlamentu. Pozice Agrární komory ČR se k návrhům Společné zemědělské politiky po roce 2020 nemění. Priority budou čeští zástupci i nadále prosazovat na všech jednáních doma i v zahraničí, protože na tom, jak bude vypadat české zemědělství, všem našim zemědělcům opravdu záleží. Vedení Agrární komory ĆR chce, aby zemědělci, kteří skutečně hospodaří, měli vytvořené podmínky pro jejich práci. A právě nyní, těsně před volbami, by i samotní zemědělci měli mnohem více vnímat kandidáty na europoslance a jejich programy pro oblast zemědělství a venkova, konstatuje zpráva Agrární komory ČR.