• Zveřejněno: 05.07.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Už 14 vodohospodářských staveb za 51,2 milionů korun dokončily Lesy České republiky v rámci programu „Vracíme vodu lesu“ vyhlášenému letos v dubnu. Jde o největší program v historii podniku, na který je zatím vyčleněna miliarda korun, uvádí se v tiskové zprávě státního podniku Lesy České republiky.

Lesy ČR spravují asi 38 tisíc kilometrů říček, bystřin, potoků i malé vodní nádrže a rybníky. Právě tyto stavby mohou významně zadržet vodu v krajině a ovlivňovat zásoby podzemní vody. „Naše úpravy drobných toků zmírní dlouhotrvající sucho a zpomalí odtok vody z krajiny. Proto obnovujeme nebo budujeme nové tůně, mokřady a rybníky, revitalizujeme koryta potoků, nádrže a meliorační kanály. Jakékoli opatření, které zlepší vodní bilanci, má smysl,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Například ve středních Čechách Lesy ČR na Kutnohorsku obnovily vodní nádrž Všesoky nebo historickou nádrž Dolní Čtvrtník na Benešovsku. V Pardubickém kraji zrekonstruovaly Lovětínský rybník u Chrudimi. Na jihu Čech vrátily Chřástalí potok do přírodního meandrujícího koryta. V Moravskoslezském kraji došlo k odbahnění vodní nádrže Sedlinka na Opavsku a upravily jeden z jejích objektů. Do konce roku má přírodě pomoci dalších 36 dokončených staveb a jiné se připravují.

Z připravovaných staveb stojí za zmínku, že například v Jihomoravském kraji se lesy ČR chystají obnovit vodní nádrž Šumná na Znojemsku a vybudují retenční nádrž U Sila na Znojemsku. Přičemž plánovaný jez na Dyji má optimalizovat vodní režim v evropsky významné lokalitě Soutok.

V Moravskoslezském kraji pro změnu chtějí Lesy ČR obnovit vodní nádrž Kojetín u Nového Jičína, opravit deset příčných stupňů v intravilánu obcí Frenštát pod Radhoštěm a Trojanovice.

V Kraji Vysočina budou Lesy ČR pokračovat v rekonstrukci výpustného zařízení a odbahnění vodní nádrže Kožichovice na Třebíčsku. V Kralické oboře u Náměště nad Oslavou letos zahájí obnovu dvou nádrží a dále zrekonstruují zaniklou retenční nádrž na Telčsku.

Lesy ČR ve své tiskové zprávě mimo jiné konstatují, že jsou správcem přibližně třetiny drobných vodních toků u nás s tím, že se jedná o více než 38.000 km říček, bystřin a potoků. Lesy ČR obnovují a udržují stovky mokřadů, tůní i rybníků. Zároveň podnik zdůrazňuje, že lesy jsou přirozenou zásobárnou vody, neboť zabraňují rychlému odtoku přívalových srážek, kryjí půdu před slunečními paprsky a vytvářejí přívětivé klima pro život rostlin a živočichů.

Současně Lesy ČR připomínají, že Česká republika je střecha Evropy. Všechna voda od nás odtéká. Proto se se s ní musí lépe hospodařit.