• Zveřejněno: 08.04.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Úřad práce (ÚP) ČR dnes, 8. dubna 2019, vydal tiskovou zprávu o míře nezaměstnanosti v České republice za březen 2019. V této zprávě ÚP ČR uvádí, že k 31. březnu evidoval celkem 227.053 uchazečů o zaměstnání. To je o 14.364 méně než v únoru a o 36.555 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší březnovou hodnotu od roku 1997, kdy bylo bez práce 199.597 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 205.013 dosažitelných uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3 %, kdy v únoru 2019 to bylo 3,2 % nezaměstnaných a březnu loňského roku bylo 3,5 % nezaměstnaných. Zpráva rovněž konstatuje, že meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Prostřednictvím Úřadu práce ČR jich v březnu zaměstnavatelé nabízeli 339.331, z toho 14.219 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem 99.410 volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. Na dalších 239.921 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za únor 2019) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Podle zprávy Úřadu práce ĆR situace na pracovním trhu u nás aktuálně odpovídá jak dlouhodobému vývoji, tak ročnímu období. Česká ekonomika je stále v dobré kondici a na vývoji se příznivě podepisuje i příchod jarního počasí, kdy se postupně rozjíždějí sezónní práce. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických oborech.

Zpráva dále konstatuje, že v předchozím měsíci odešlo z evidence ÚP ČR téměř 49 tisíc lidí. Řada z nich našla uplatnění ve stavebnictví, v lázeňství, zemědělství, lesnictví, gastronomii nebo třeba cestovním ruchu. A svou činnost obnovují i živnostníci, kteří dočasně přerušili své podnikání. Březen je také typickým měsícem, kdy roste zájem zaměstnavatelů o veřejně prospěšné práce, především v rámci jarních úklidů veřejných prostranství. Podle generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové, úřad práce s nimi, po splnění zákonných podmínek, uzavírá dohody. Hlavní nástup těchto činností úřad očekává v dubnu. Přičemž v následujících měsících by mohla nezaměstnanost s velkou pravděpodobností dále klesat, dodala Kateřina Sadílková.

Podle Úřadu práce ČR nárůst poptávky po sezónních pracovnících a pracovnicích na krátkodobé pracovní poměry hlásí i řada regionů. Ke konci března evidoval ÚP ČR celkem 33.629 takových pozic. Zaměstnavatelé hledají například montážní dělníky, pomocné pracovníky v oblasti těžby a stavebnictví, ve výrobě, v dopravě a skladování nebo třeba uklízeče.

Na pozitivním vývoji na pracovním trhu se, podle Úřadu práce ČR, podílí nejen široké spektrum volných pracovních míst, ale také proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli, jeho informační a zprostředkovatelské služby a důležitá efektivní spolupráce agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Právě tato úzká provázanost, kdy ÚP ČR posuzuje klienty v rámci obou oblastí společně, významně zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň snižuje jejich závislost na dávkách. V rámci standardizovaných, zejména individualizovaných zprostředkovatelských služeb, které realizují v praxi zaměstnanci ÚP ČR v celé republice, se daří úspěšně umisťovat uchazeče o zaměstnání na trh práce, včetně

dříve hůře uplatnitelných klientů.

Úřad práce ČR ve své zprávě rovněž zdůraznil, že klíčovou aktivitou ÚP ČR je monitoringu trhu práce. Jeho prostřednictvím zástupci Úřadu práce ČR informují zaměstnavatele o aktuální nabídce služeb a naopak získávají informace o stavu a očekáváném vývoji zaměstnanosti v regionu, tedy o plánovaném přijímání či propouštění zaměstnanců. Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré informace dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům a nemusí se o nich dovídat zprostředkovaně.

Zaměstnavatelé měli v březnu největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, pomocníky ve výrobě, montážní dělníky, uklízeče a pomocníky v hotelích a dalších objektech, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, pomocné manipulační pracovníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, svářeče, řezače plamenem, nebo páječe. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na prohloubení poradenství a už zmíněný individuální přístup nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí také pořádání výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků. Osvědčují se např. i setkávání v rámci regionálních partnerství či osobní návštěvy starostů měst a obcí. V rámci monitoringu trhu práce vyrážejí zástupci ÚP ČR pravidelně do terénu, aby poznali co nejpodrobněji potřeby jednotlivých zaměstnavatelů a byli tak schopni ještě více podpořit sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu.

V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů - výše mzdy, benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele nebo třeba jeho ochota slevit z původních požadavků. Řada zaměstnavatelů už flexibilně zareagovala na nedostatek pracovních sil a přikročila k úpravě svých požadavků tak, aby odpovídaly současnému trhu práce. Tak například v současně době už tak striktně nevyžadují úplnou profesní způsobilost, dosaženou úroveň vzdělání, získání konkrétní kvalifikace a praxi v oboru nabízeného pracovního místa. Důležitý je pro ně především zájem nových zaměstnanců o danou pozici, ochota učit se novým věcem, spolehlivost, flexibilita a chuť pracovat. Zaměstnavatelé si je sami zaškolují a "pracují" s nimi mnohem intenzívněji.

Během března se na ÚP ČR nově přihlásilo 34.412 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet vyšší o 23 osob, meziročně pak vyšší o 1.699 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 48.776 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 10.747 více než v únoru a o 1.228 méně než rok předtím. Novou práci získalo 32.993 lidí - o 8.510 více než v předchozím měsíci a o 1.278 méně než v březnu 2018. V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v březnu 43,2 roku. Mezi evidovanými bylo 84.043 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 37 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 25,1 % - celkem 56 965 osob.