• Zveřejněno: 29.04.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Sucho v České republice se prohlubuje. Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v půdě i v tocích. Po další mírné zimě je situace již téměř kritická. Česká republika se na sucho musí i nadále adaptovat. Určitě pomáhají projekty řešící návrat vody do krajiny i výstavba vodovodů a nových zdrojů vody v obcích a městech. Ministerstvo životního prostředí v loňském roce podpořilo přes 4600 projektů řešících problémy se suchem za více než 2 miliardy korun. Letos už má otevřené výzvy pro další projekty za 2,5 miliardy korun a o dalších až tři a půl miliardách korun jedná – přidat chce třeba na Dešťovku v domácnostech, výsadbu stromů nebo zajištění zdrojů pitné vody v obcích. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle odborníků, jak zaznělo na tiskové konferenci, je sucho v půdě i v povrchových tocích a podzemních vrtech v prvním kvartále 2020 kritické. Oproti normálu nadále padá na území České republiky méně srážek a průměrná teplota je přitom o 1 stupeň Celsia vyšší. To způsobuje vyšší výpar vody z krajiny, méně srážek, a tak i stále větší a prohlubující se sucho.

„V některých krajích nám kumulativně za posledních 6 let chybí už více než roční úhrn srážek, celorepublikově nám pak v průměru chybí 60 % ročního úhrnu srážek. Je to nejenom snižujícím se množstvím srážek, ale také kvůli vyšší průměrné teplotě, a tedy i vyššímu výparu a delší vegetační sezóně,“ vysvětlil ministr Richard Brabec.

Podle něho v současné chvíli je 80 % podzemních vrtů ve stavu mírného až mimořádného sucha. Důvodem je především kumulace deficitu v posledních 6 letech i mimořádně málo sněhu v uplynulé zimě. Se suchem bojuje už i Německo, Rakousko, Maďarsko nebo Polsko. Česká republika se na sucho adaptuje díky činnosti ministerstva životního prostředí již 6 let a za tu dobu se u nás podařilo uskutečnit více než 15 tisíc projektů. „Čekají nás ale tisíce dalších, nemůžeme se spoléhat na to, že se situace sama od sebe nějakým zázrakem zásadně zlepší,“ konstatoval ministr Richard Brabec.

Jak dále ministr životního prostředí uvedl, do budoucna je bude rozhodující, jak se Česká republika adaptuje na sucho. „Vodu nesmíme nechat rychle odtéct pryč z republiky, ale všechno co naprší, musíme zachytit, a to za každou cenu. Každé město, obec, zemědělec, podnikatel i občan by měl v rámci svých možností zachytávat srážkovou vodu, se kterou pak bude moci hospodařit, popřípadě ji zasakovat do podzemí. Nabídka našich dotačních programů je nesmírně široká a pokrývá celou problematiku, od technických řešení po přirozené zadržování vody v krajině,“ pokračoval Richard Brabec.

Jenom v loňském roce ministerstvo životní ho prostředí zafinancovalo výstavbu 359 kilometrů nových vodovodů. Dále se posílili zdroje pitné vody nebo bylo na pitnou vodu nově napojeno 281 tisíc lidí. Vzniklo 3.164 m2 zelených střech. V krajině, díky činnosti ministerstva, přibylo 100 nových tůní, rybníků nebo mokřadů. Bylo vysazeno 54 tisíc nových stromů a uskutečněno bylo dalších 814 projektů pro obnovu přirozené funkce krajiny, tedy projektů adaptující krajinu na sucho a posilující například biodiverzitu. Každý den ministerstvo podpořilo nejméně 12 projektů a minimálně má stejné ambice i letos.

V letošním roce je ministerstvo připraveno toto tempo ještě zvýšit. Klíčová je totiž rychlost, jakou tyto projekty pomáhají lidem i krajině. Už nyní jsou zde otevřené výzvy veřejných zakázek, a to celkem za 2,5 miliardy korun, které dokážou zafinancovat na 3000 projektů, které putují například na program Dešťovka pro obce (tj. na zadržování dešťové vody do podzemních nádrží a její využití k zavlažování obecní zeleně, k chlazení ulic v době letních veder nebo ke splachování ve školách, úřadech a jiných veřejných budovách, na výstavbu zelených střech, výměnu nepropustných povrchů u parkovišť či jiných veřejných ploch za propustné), dále pro domácnosti (tj. dotace pro fyzické osoby na zadržování dešťové vody a využití šedé vody v domácnostech), zároveň na prohlubování vrtů na pitnou vodu a na zadržování vody v krajině nebo na výsadbu stromů. Dneškem přidává ministerstvo životního prostředí 100 milionů korun právě na pořízení nádrží na dešťovou a šedou vodu v domácnostech (program Dešťovka), a dalších 100 milionů na výsadbu stromů, což je mimořádně úspěšný program z konce loňského roku (tj. dotační program na výsadbu 10 milionů stromů pro komunity, obce i fyzické osoby). Tedy tam, kde už téměř docházejí peníze. Ministerstvo zvýší i dotační podporu u zelených střech v programu „Nová zelená úsporám“, aby byla pro žadatele ještě atraktivnější. S Evropskou komisí dále jedná o navýšení prostředků v Operačním programu „Životní prostředí na zadržování vody v krajině“. O tyto programy v poslední době vzrostl zájem o desítky procent. Aktuálně ministerstvo životního prostředí schválilo 217 nových projektů za téměř 1 (jednu) miliardu korun, která poputuje na obnovu vodních prvků v krajině a revitalizaci sídelní zeleně včetně vodních prvků.

Ministr životního prostředí Richard Brabec dále oznámil, že s ministerstvem financí se aktuálně jedná o navýšení prostředků na boj se suchem až o 3,5 miliardy korun, a to v letošním roce. Peníze by šly přímo do programů ministerstva. „Chci všechny ujistit, že peníze na boj se suchem vždy seženeme, v případě dočerpání stávajících výzev budeme připraveni finance navýšit, abychom dokončili co nejvíce projektů. A to budeme dělat každý rok. Čelíme totiž nejvážnějšímu suchému období v českých zemích za poslední stovky let a tomu musí odpovídat naše kroky. Bez vody prostě nebude nic,“ uzavřel svůj výklad ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na 12. května pak ministr Richard Brabec svolal Národní koalici pro boj se suchem. Se zástupci krajů a obcí chce řešit konkrétní krizové scénáře a připravenost krajů, měst a obcí na zásobování pitnou vodou.

  • Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR