• Zveřejněno: 09.11.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

Agrární komora ČR (AK ČR) považuje za nezbytné vyjádřit se k seriálu Kapka vody, který vysílá Česká televize v hlavním vysílacím čase na ČT1 a ČT2. Tento seriál byl vytvořený v koprodukci České televize a Ministerstva životního prostředí ČR, s finanční podporou EU fondů. Třetí díl se věnuje používání pesticidů. Agrární komora ČR považuje tento díl za zavádějící z následujících důvodů.

Pořad uvádí, že: „Pod souhrnným názvem pesticidy jsou schovány chemikálie využívané pro ochranu plodin. Spíše jsou to ale látky, které zemědělci používají pro masivní hubení plevelů, hub, hmyzu, drobných savců, ryb, keřů.“

Podle Agrární komory ČR to v žádném případě není pravda. Hlavním úkolem přípravků na ochranu rostlin (pesticidů) je zajistit dobrý zdravotní stav kulturní plodiny, přičemž se používání přípravků je přísně regulované a řídí se principy tzv. integrované ochrany rostlin. V praxi to znamená, že se chemická ochrana využije až v okamžiku, kdy není možné kýženého efektu dosáhnout jiným způsobem a postupuje se s maximálním ohledem k necílovým organismům. Cílovými organismy jsou škůdci nebo choroby, nikoliv hmyz obecně, drobní savci, v žádném případě pak ryby nebo ptáci. 

Pořad, podle Agrární komory ČR, dále doporučuje zemědělcům „zničit podzemní zdroje vody je poměrně jednoduché a plynutí chemického času v podzemí je delší a složitější. Měl by o tom přemýšlet každý zemědělec, který s postřikovacím zařízením vyrazí na pole.“

Agrární komora ČR dále konsatuje, že uvedený pořad České televize již neuvádí, že spotřeba pesticidů se v České republice dlouhodobě snižuje. Podle dat Ministerstva zemědělství ČR za posledních pět let klesla o 14 procent. Za posledních deset let je to dokonce o 30 procent. Mnoho přípravků na ochranu rostlin, jejichž rezidua se nyní nacházejí v spodních vodách navíc představuje tzv. „starou zátěž“, tzn. jde často o látky dnes již nepoužívané nebo přímo zakázané, které jsme dnes schopni pokročilejší diagnostikou odhalit. Zemědělství navíc není jediným oborem, který s přípravky na ochranu rostlin nakládá, dodává ve svém stanovisku Agrární komora ČR.

Podle Agrární komory ČR neuvedením těchto informací Česká televize poskytuje veřejnosti zkreslený pohled na české zemědělství. Proto také Agrární komora ČR České televizi opakovaně nabízí spolupráci na pořadech, které se věnují zemědělství a produkci potravin obecně.

  • Zdroj: Agrární komora ČR