• Zveřejněno: 16.09.2019
  • Autor: Miroslav Ssvoboda

Návrh státního rozpočtu pro rok 2020 byl v pondělí hlavním tématem jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Na tiskové konferenci, po jednání Rady hospodářské sociální dohody ČR neboli tripartity, to oznámili představitelé vlády ČR, zaměstnavatelé a odbory. Představitelé zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a odborů předložený návrh schválili a podpořili.

V úvodu vystoupila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová, která oznámila, že po jednání tripartity bude návrh státního rozpočtu projednán na odpoledním zasedání vlády ČR. Poté seznámila přítomné novináře s makroekonomickými údaji příjmů a výdaji státního rozpočtu. Z obrovského množství předložených makroekonomických údajů jsou z hlediska dalšího vývoje české ekonomiky podstatné tyto údaje: Příjmy státu by měly v příštím roce činit téměř 1,58 bilionu korun a výdaje 1,62 bilionu korun. Schodek by měl dosáhnout 40 miliard korun. Zároveň ministryně Alena Schillerová potvrdila, že důchody v příštím roce se zvýší v průměru o 900 korun.

Ministryně Alena Schillerová dále uvedla, že vláda ČR navýšením sumy na platy v příštím roce o deset procent a v přespříštím o devět procent plní svůj slib z vládního prohlášení, aby pedagogové na konci volebního období měli 150 procent svého výdělku z roku 2017. Průměrný učitelský plat by tak činil asi 45.000 korun.

Poté vystoupila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která oznámila, že vláda v pátek 13. září 2019 rozhodla o tom, že v roce 2020 dojde ke zvýšení platů ve veřejné sféře. Ve všech tarifech se platy zvýší o 1500 Kč. Kromě toho dojde ke zrušení tabulky č. 1 v tabulce tarifních tříd a profese v ní obsažené se přesunou do tabulky č. 2. To se bude týkat například profesí, jako jsou uklízečky, kuchařky, uvaděčky v divadle apod. Výjimkou jsou nepedagogičtí pracovníci. Tam dojde k procentuálnímu navýšení o 7,5 %. Zároveň upozornila, že návrh počítá s tím, že pedagogům se zvýší plat o 10 %. K tomu však musíme podotknout, že je to v rozporu s názorem odborů a také i zaměstnavatelů, kteří u pedagogů požadují navýšení platů o 15 %. Jana Maláčová dále uvedla, že její úřad připraví návrh vládního nařízení s navýšením o 10 % s tím, že se ale ještě bude jednat o tom, zda si všichni polepší o stejnou částku nebo procentně do tarifů a odměn, případně bude využita kombinace obojího. Jednat se o tom bude ještě s ministrem školství Robertem Plagou. Mimochodem, během tiskové konference zaznělo, že ministr Robert Plaga sám navrhl zvýšení o pevnou částku, a to o 1750 Kč, což ministryně Alena Schillerová okomentovala tak, že tento způsob se běžně používá i v jiných případech. Proto by tento způsob řešení situace také ona sama podpořila.

Následně se ujal slova předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, který v úvodu svého vystoupení označil návrh státního rozpočtu pro rok 2020 za férový a velmi odpovědně připravený. Ocenil zrušení nejnižší třídy v platové tabulce s tím, že nejnižší mzda v této tabulce činila 9.200 Kč, což je mnohem méně, než je minimální mzda, která činí 13.350 Kč. Poté však upozornil, že podle názoru odborů by se mělo zvýšit i životní minimum, které se nezvýšilo, na rozdíl od minimální mzdy, již několik let. Zdůvodnil to tím, že od životního minima se vypočítává výše řady sociálních dávek. V tomto smyslu by měl, podle něho, následovat obrat v přístupu vlády ČR a státních orgánů v této záležitosti.

Dále se věnoval ekonomickým prognózám, kdy konstatoval, že se v příštím roce očekává růst HDP o 2,2 až 2,3 %. Podle něho to svědčí o pozitivním ekonomickém vývoji České republiky v nadcházejícím období.

Pokud jde o zvýšení platů veřejných zaměstnanců, tak předseda ČMKOS rovněž uvedl, že v rámci pondělního jednání tripartity, upozornil ministr kultury Lubomír Zaorálek na skutečnost, že platy pracovníků v kultuře, zejména v regionech, jsou velmi nízké, a že vznesl požadavek na jejich zvýšení.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, který vystoupil za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy, rovněž podpořil návrh státního rozpočtu pro rok 2020. Uvedl, že zaměstnavatelé jsou proti zvyšování daní, ale na druhé straně souhlasí se zvýšením spotřebních daní u cigaret a alkoholu. Chápou i také, že se zavádí novinka, to je digitální daň, ale jak si on, osobně myslí, stanovená částka 7 % u digitální daně je příliš mnoho. Dal by přednost digitální dani ve výši 3 až 5 %, jako je tomu v sousedním Rakousku a Německu. Ale bude ji respektovat.

Také v otázce zvýšení platů ve veřejném sektoru, jsou, podle Jaroslav Hanáka, zaměstnavatelé pro zvýšení platů učitelů o 15 %, jak to požadují odbory.

V další části svého vystoupení Jaroslav Hanák rovněž ocenil investice do výstavby dopravní infrastruktury, jak na to pamatuje státní rozpočet pro příští rok. V této souvislosti poznamenal, že rozpočet pamatuje nejen na výstavbu silniční a dálniční sítě, ale také i potřebných železničních koridorů, kde je, mimochodem, o 10 miliard korun více než pro výstavbu silnic a dálnic. Hovořil i po potřebě zapojit do výstavby dálniční sítě i tzv. PPP projekty, což je zapojení soukromého kapitálu při výstavbě dálnic. Zatím se to týká výstavby dálnice D4 (to je z Prahy do Strakonic, případně i druhé větve do Písku – pozn. redakce), což je, podle Jaroslav Hanáka, málo.

Po jeho vystoupení se rozvinula široká diskuse. Tou nejzásadnější myšlenkou, která v ní zazněla, byl názor Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), že státní rozpočet pro rok 2020 je na případnou recesi ekonomiky připraven ještě hůře, než tomu bylo před deseti lety. I mírné ekonomické ochlazení může u takto nastavených rozpočtů způsobit vysoké schodky. Ministryně Alena Schillerová tento názor NKÚ jednoznačně odmítla, protože v současné době je situace ekonomicky naprosto jiná, než byla v roce 2008. Stejně razantně tento názor NKÚ, odmítl i předseda ČMKOS Josef Středula, který v podstatě potvrdil negativní stanovisko ministryně Aleny Schillerové k tomuto názoru NKÚ.

Po skončení tiskové konference jsme, o stručné zhodnocení jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, požádali šéfa druhé největší odborové centrály u nás, to je předsedu Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumíra Dufka. Podle něho mohou být odbory spokojené s průběhem dnešního jednání tripartity o návrhu státního rozpočtu pro rok 2020. Konstatoval, že rozpočet pamatuje na růst investic, což je základní téma pro další rozvoj české ekonomiky. Zároveň obsahuje i růst mezd ve veřejném sektoru. Zároveň poznamenal, že kdyby takto, jak je navržen pro rok 2020, byl rozpočet koncipován i v příštích letech, tak je to jenom dobře.

Ovšem, jak se dále vyjádřil, člověk musí počítat i s tím, že by kvůli nějakým výkyvům ve světové ekonomice mohlo přijít i určité krizové období, ale podle struktury navrhovaného státního rozpočtu je na to Česká republika, podle jeho názoru, dobře připravena. Současně zdůraznil, že máme jeden z nejlepších rozpočtů v rámci Evropské unie.

Pokud jde o zvyšování platů ve veřejné sféře, Bohumír Dufek ocenil, že zrušením tabulky č. 1 v tabulce tarifních tříd se zvýší platy právě těm nejpotřebnějším zaměstnancům, jejichž měsíční příjem byl hluboko pod výši průměrné mzdy, a to je dobře. Když byl v první třídě plat 9.200 Kč, tak ta se zruší, a k tomu dojde k nárůstu platů o 1500 Kč měsíčně pro každého, tak je to docela slušný nárůst mezd. Pokud jde o vyšší platové třídy, tak tam samozřejmě tak vysoké nárůsty nebudou, ale i tito pracovníci si přilepší. Je to, podle názoru odborů, určitým způsobem spravedlivé.

Bohumír Dufek rovněž zdůraznil význam investic do dopravní infrastruktury, s nímž návrh státního rozpočtu počítá, a to na 9 % HDP. Nicméně, předseda odborové centrály by si představoval, že by to mělo být přesto více. Podle něho by Česká republika mohla jít na 15 až 17 % HDP, to je výrazné zvýšení finanční částky určené do dopravní infrastruktury. Ale to je otázka na širší diskusi, poznamenal Bohumír Dufek. „Věřím, že když bude nejhůře a bude se propadat státní rozpočet, tak vláda ČR sáhne do rezerv a postará se o ty stavby, které Česká republika pro svůj další rozvoj,“ prohlásil k tomuto problému Bohumír Dufek. Zároveň upozornil, že nejde dělat tak, jako tomu bylo za bývalého ministra financí Miroslava Kalouska, který nedokázal na rozvoj dopravní infrastruktury zajistit potřebné peníze. Zkrátka, české hospodářství potřebuje, aby naše dopravní síť silnic a dálnic fungovala co nejdříve a bez problémů.

Takže zbývá jen dodat, že poté, co byl návrh státního rozpočtu pro rok 2020 projednán a schválen na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, byl odpoledne předložen k projednání vládě ČR, která ho také projednala a schválila.